Centar za obrazovanje odraslih Validus

Centar za obrazovanje odraslih Validus je osnovan sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija stručnjaka i organizacija u Hrvatskoj i regiji u pružanju i razvijanju usluga u zajednici za osobe s invaliditetom.


Predstavnici COO Validus na završnoj konferenciji projekta „Novi život“ u Osijeku

Dana 16. lipnja 2016. godine predstavnice COO Validus, ravnateljica Slavenka Martinović i stručna suradnica Šeila Mustafić Petrović, sudjelovale su na završnoj konferenciji projekta “Moj život” u prostoru Centra “JA kao I TI” u Osijeku. Cilj konferencije bio je predstaviti ostvarene rezultate i ciljeve provedbe projekta „Novi život“, kao i ciljeve koji se žele postići samim radom Centra. Ujedno je i svečano otvoren Radni centar te su se održala predavanja o deinstitucionalizaciji i ravnopravnosti osoba s mentalnim izazovima.

Read More