22
ruj
2014
Centar za rehabilitaciju Zagreb je iskoristio ponovno gostovanje gospođe Patti Scott i gospodina Davida Hasburyja iz organizacije Neighbours Inc. iz SAD-a na edukaciji iz Osobno usmjerenog planiranja u organizaciji COO Validus kako bi promislili o ciljevima organizacije postavljenim na strateškom planiranju u svibnju 2014. godine. Dana 19. rujna 2014. godine, u prostorijama Podružnice Centra „Sloboština“, […]
22
ruj
2014
The Centre for Rehabilitation Zagreb used the opportunity of Mrs. Scott and Mr. Hasbury’s visit to Croatia for CAE Validus’ training on Person-centered planning to discuss the goals set at their strategic planning session in May 2014. On Friday, September 19, 2014 Patti Scott and David Hasbury from the US-based organization Neighbours Inc. facilitated the […]
19
ruj
2014
U razdoblju od 15. do 19. rujna 2014. godine gosti COO Validus bili su stručnjaci iz organizacije Neighbours Inc. iz SAD-a – Patti Scott i David Hasbury. Cilj njihovog ponovnog gostovanja bio je drugi modul stručnog usavršavanja na temu “Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s intelektualnim teškoćama” kojeg su proveli u suradnji […]
19
ruj
2014
During September 18-19, 2014, CAE Validus has pleasure of hosting the expert trainers from US-based organization Neighbours Inc. – Patti Scott and David Hasbury. The aim of their visit was the second module of professional training on “Person centered planning – creating a better future for people with intellectual disabilities” which they conducted in cooperation […]
15
ruj
2014
COO Validus u rujnu i listopadu 2014. godine u Osijeku provodi prvi i jedinstveni program edukacije za 38 sudionika iz Doma za psihički bolesne odrasle osobe Osijek. Tim programom će 30 sudionika steći kompetencije za pružanje podrške osobama u organiziranom stanovanju, dok ostatak čini stručno osoblje i sami korisnici usluga Doma. Kao i u ostalim […]
15
ruj
2014
CAE Validus has started to implement the first of its kind training program in September and October 2014 for 38 staff of the Home for mental persons Osijek. By the end of the program, 30 participants will acquire competencies to provide active support for persons in supported housing. The remaining eight (8) participants are qualified […]
08
ruj
2014
Dana 4. i 5. rujna 2014. godine COO Validus je proveo drugu u nizu radionica iz stručnog usavršavanja na temu Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s intelektualnim teškoćama. Na radionici su sudjelovali predstavnici Centra za rehabilitaciju Zagreb, Centra za rehabilitaciju Rijeka, Centra za rehabilitaciju Ozalj, Centra za inkluzivnu podršku Slavonski Brod, Doma […]
08
ruj
2014
On September 4th and 5th, 2014 CAE Validus carried out the second workshop in a series of professional training workshops on “Person-centered planning – creating a better future for persons with intellectual disabilities”. The participants were representatives of the Centre for the Rehabilitation Zagreb, Centre for Rehabilitation Rijeka, Centre for Rehabilitation Ozalj, Centre for Inclusive […]
02
ruj
2014
Krajem lipnja i kolovoza 2014. godine COO Validus je gostovao u Rijeci provodeći dvije dvodnevne informativne radionice za osoblje Centra za rehabilitaciju Rijeka o prelasku s institucijalne skrbi na skrb u zajednici. Radionice su se provodile u sklopu projekta „Život u zajednici – priprema Centra za rehabilitaciju Rijeka za transformaciju“, uz financijsku potporu Open Society […]
02
ruj
2014
At the end of June and August, CAE Validus carried out two two-day workshops for the staff of the Centre for Rehabilitation Rijeka on the topic of transition from institutional to the community-based care. The workshops were held within the project “Life in the community – preparing the Centre for Rehabilitation Rijeka for transition“ with […]