22
tra
2015
Dana 20. i 21. travnja 2015. godine COO Validus održao je prvu od četiri radionice u nastavku stručnog usavršavanja na temu “Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s invaliditetom”. U dvodnevnoj radionici sudjelovali su predstavnici Centra za rehabilitaciju Zagreb, Centra za rehabilitaciju Rijeka, Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, Centra za inkluziju […]
22
tra
2015
On April 20th and 21st 2015, COO Validus carried out the first of four workshops in the professional training on “Person Centred Planning – creating a better future for people with disabilities”. The representatives of the Centre for Rehabilitation Zagreb, Centre for Rehabilitation Rijeka,  Home for Mentally Ill Adults Turnić, Centre for Inclusion and Support […]
21
tra
2015
Djelatnice COO Validus i Udruge za promicanje inkluzije započele su edukaciju polaznika Policijske akademije u Zagrebu koja će trajati cijeli ovaj tjedan, odnosno do 24. travnja. Radi se o nizu predavanja s krajnjim ciljem upoznavanja budućih policajaca, ali i nastavničkog osoblja s programom organiziranog stanovanja uz podršku Udruge za promicanje inkluzije i naših ostalih djelatnosti. […]
21
tra
2015
Employees of CAE Validus and the Association for Promoting Inclusion have started inicial training at the Police Academy in Zagreb that will last all week, until April 24th. It is a series of lectures and workshops in small groups with the ultimate aim to introduce future policemen, but also the teaching staff, with the program […]
13
tra
2015
Dana 11. travnja 2015. godine COO Validus, u suradnji s Patti Scott i Dave Hasbury iz organizacije Neighbours Inc. i dr.sc. Bojanom Rozman, proveo je strateško planiranje za osoblje u podršci i četiri osobe koje žive u organiziranom stanovanju Centra za rehabilitaciju Ozalj. Strateško planiranje sastojalo se od tri dijela. U prvom dijelu planiranja razgovaralo […]
13
tra
2015
On April 11th 2015, CAE Validus, in cooperation with Patti Scott and Dave Hasbury from the organization Neighbours Inc. and Bojana Rozman, Ph.D., carried out the strategic planning for the staff in support and four persons who live in organized housing of the Centre for Rehabilitation Ozalj. Strategic planning consisted of three parts. In the […]
10
tra
2015
U razdoblju od 07. do 10. travnja 2015. godine COO Validus započeo je novi ciklus stručnog usavršavanja na temu “Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s invaliditetom”. I ove godine okupili su se brojni stručnjaci kojima će ovo usavršavanje pomoći u osnaživanju osoba s intelektualnim teškoćama za život u zajednici. Cilj ovog programa […]
10
tra
2015
During April 7-10, 2015, CAE Validus started the new cycle of professional training on “Person-Centered Planning – Creating a Better Future for People with Disabilities”. A number of experts joined this year’s training attempting to gain skills necessary for empowering people with disabilities to live in the community. Representatives from the Centre for Rehabilitation Zagreb, […]