25
sij
2016
Na zahtjev Centra za rehabilitaciju Pula, koji započinje proces deinstitutionalizacije i transformacije COO Validus je dana 21. i 22. siječnja 2016. godine održao dvodnevnu informativnu radionicu za njihove zaposlenike. Cilj radionice bio je upoznati osoblje s filozofijom inkluzije, pravima osoba s intelektualnim teškoćama na život u zajednici, osobno usmjerenim pristupom i aktivnom podrškom te drugim […]
25
sij
2016
On the request of the Centre for Rehabilitation Pula which is beginning the process of deinstitutionalization and transformation CAE Validus carried out two-day workshop for their staff on 21st and 22nd Jan 2016. The aim of workshop was to introduce the staff to the philosophy of inclusion, the rights of persons with intellectual disabilities to […]
21
sij
2016
Dana 19. i 20. siječnja 2016. godine COO Validus održao je drugu radionicu u nastavku stručnog usavršavanja na temu “Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s invaliditetom”, koje je započelo u studenom prošle godine. Druga radionica bila je usmjerena na prezentiranje MAPA koje su sudionici izradili u sklopu praktičnog dijela usavršavanja. Radionica je […]
21
sij
2016
On January 19th and 20th 2015 CAE Validus carried out the second workshop in professional training on “Person-Centered Planning – Creating a Better Future for People with Disabilities”, which begun last year. Second workshop was focused on presenting the MAP’s of participants which were done as part of practical training. The workshop had the aim […]