06
stu
2016

U razdoblju od 02. do 05. studenog 2016. godine COO Validus proveo je prvi modul novog ciklusa stručnog usavršavanja na temu “Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s invaliditetom”.

U ovom modulu uz predstavnike Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Centra za rehabilitaciju Pula, Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“, Centra za rehabilitaciju Zagreb, Doma za odrasle osobe Turnić, Centra za socijalnu skrb Brač, COO Validus te Udruge za promicanje inkluzije s organizacijskom jedinicom Šibenik sudjelovali su i inozemni predstavnici nevladine organizacije Hand in Hand iz Gruzije.

Provodeći ovaj program već više od 5 godina, COO Validus nastavlja raditi na jačanju kapaciteta osoblja u neposrednoj podršci kako bi pružali uslugu koja će doprinijeti boljoj kvaliteti života i dovesti do željenih promjena u životima osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici kao naših susjeda i građana. Zahvaljujući grupi sudionika iz različitih organizacija, ovo usavršavanje je odlična platforma za razmjenu iskustva i razmišljanja te zajednički rad na stjecanju novih vještina i znanja u ovom području. Prvi modul bio je usmjeren na facilitiranje procesa osobno usmjerenog planiranja korištenjem alata MAPA.

Stručno usavršavanje vodili su naši dugogodišnji suradnici:

  • Patti Scott i David Hasbury, stručnjaci organizacije Neighbours International iz SAD-a i
  • dr.sc. Bojana Rozman iz Slovenije, koja već više od 10 godina, surađuje s brojnim organizacijama na razvijanju osobno usmjerenog pristupa u pružanju usluga.

Usavršavanje će se provoditi u dva modula i četiri radionice. Završetkom programa usavršavanja sudionici stječu vještine grafičkog facilitiranja kao i vještine za facilitiranje procesa osobno usmjerenog planiranja korištenjem tehnika  MAPA i PUT.

 

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

06
stu
2016

During November 2-5, 2016, CAE Validus started the first module of new professional training cycle on “Person Centered Planning – creating a better future for people with disabilities”.

Apart from the representatives from the Centre for Community Supported Service Provision Ozalj, Centre for Rehabilitation Pula, Centre for Community Supported Service Provision Osijek – „JA kao TI“, Centre for Rehabilitation Zagreb, Home for Adults Turnić, Centre for Social Welfare Brač and Association for Promoting Inclusion with its subsidiaries from Šibenik a  non-governmental association Hand in Hand from Georgia has also participated in the training.

CAE Validus continues to work on strengthening the capacity of staff in direct support by implementing this program for more than five years in order to provide a service that will contribute to a better quality of life and lead to the desired changes in the lives of people with intellectual disabilities in the community as our neighbors and citizens.  Due to a group of participants from various organizations and institutions, this training has proven to be an excellent platform for exchanging experiences and thoughts, and for mutual work on acquiring new skills and knowledge in this area. The first module was focused on facilitating the process of person centered planning using MAP tool.

Expert trainers involved in the training were:

  • Patti Scott and David Hasbury, experts from US-based organization Neighbours International and
  • Bojana Rozman, Ph.D., with more than 10 years of experience working with organizations on developing a person-centered approach to service and care.

The training will be carried out in two modules and four workshops. Upon completion of training the participants will gain the skills for facilitating the process of person-centered planning using MAP’s and PATH planning tools.

 

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Works with AZEXO page builder