20
ožu
2017

Dana 17. ožujka 2017. godine održano je javno predstavljanje projekta „Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike“ na Policijskoj akademiji. Projekt, financiran od strane Otvorenog društva (Open Society Mental Health Initiative) provodi COO Validus u partnerstvu s Policijskom akademijom s ciljem educiranja i senzibiliziranja budućeg i djelatnog policijskog kadra o rastućoj prisutnosti i sudjelovanju osoba s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama u zajednici kao ravnopravnih građana Republike Hrvatske.

Projekt su na Policijskoj akademiji predstavili Nataša Tomljenović, v.d. ravnatelja COO Validus, i Dario Hrebak, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

“Osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama sve su prisutnije u zajednici te je njihovo sudjelovanje vidljivije uslijed procesa deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi i preseljenja osoba iz institucija u zajednicu. Primijećeno je kako zaposlenici javnih službi nemaju potrebna specifična znanja i vještine, nisu pripremljeni na komunikaciju s tim osobama, pa je ona često  vrlo neprimjerena“, upozorila je Nataša Tomljenović.

„Policijska akademija zajedno s Ministarstvom unutarnjih poslova već duži niz godina sudjeluje na ovakvim ili sličnim projektima za koji nam je doista cilj podizanje senzibiliteta javnosti, ali i ono što je nama iz našeg kuta gledanja najvažnije, a to je podizanje svijesti samih policijskih službenika koji imaju obvezu primjenjivati zakon“, riječi su kojima državni tajnik Dario Hrebak podržao ovaj projekt.

U skladu s time će se u naredne dvije godine na Policijskoj akademiji, ali i u policijskim upravama  provoditi edukacije kako bi budući policijski djelatnici razvili svoje komunikacijske vještine u svakodnevnoj interakciji s osobama s invaliditetom.

“U budućnosti se ovim projektom nastoji razviti model rada koji će biti primjenjiv i na druge zaposlenike i djelatnike iz javnog sektora kao npr. sektora obrazovanja ili zdravstva, što će otvoriti vrata novoj suradnji i novom projektu”, naglasila je Nataša Tomljenović.

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

20
ožu
2017

Public presentation of the project “Disability Awareness Training of Police Officers” were held on March 17th, 2017, at the Police Academy. CAE Validus is carrying out the project in partnership with the Police Academy with an aim of educating and sensitizing the future and active police personnel on the growing presence and participation of people with intellectual and/or psychosocial disabilities in the community as equal citizens of the Republic of Croatia. The project is funded by Open Society Mental Health Initiative.

The project at the Police Academy was presented by Natasa Tomljenović, Acting Director of CAE Validus, and Dario Hrebak, State Secretary at the Ministry of Interior.

“People with intellectual and psychosocial disabilities are increasingly present in the community and their participation is more visible due to the process of deinstitutionalization and transformation of social welfare institutions and moving individuals from institutions into the community. It was noticed that public service employees do not have required specific knowledge and skills and they are not prepared to communicate with those people. Therefore, it is often very inappropriate, ” pointed out Natasa Tomljenović.

“Police Academy together with the Ministry of Interior participate in these or similar projects for several years and our real aim is to increase the sensibility of the public, but also what is the most important from our point of view is to raise the awareness of police officers who have the obligation to apply the law, “said the State Secretary Dario Hrebak supporting this project.

In line with this, the trainings will be conducted in the next two years at the Police Academy, as well as in the police departments in order to future police personnel develop their communication skills in everyday interaction with people with disabilities.

“In the future this project has an aim to develop a model that will be applicable to other employees and workers from the public sector such as sector of education or health, which will open the door to a new partnership and a new project,” said Nataša Tomljenović.

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Works with AZEXO page builder