11
svi
2017

Dana 8. svibnja 2017. godine predstavnici COO Validus, Nataša Tomljenović, v.d. ravnatelja i Šeila Mustafić Petrović, koordinatorica programa obrazovanja odraslih, sudjelovali su na predavanju pod nazivom “Pružanje usluga za djecu i mlade s intelektualnim teškoćama u Velikoj Britaniji” koje se održalo u podružnici Sloboština Centra za rehabilitaciju Zagreb povodom 70. obljetnice Centra za rehabilitaciju Zagreb i 33. obljetnice podružnice Sloboština.

Usluge za djecu i mlade s teškoćama diljem Velike Britanije pružaju se različitim modelima kroz široku lepezu zdravstvenih i socijalnih pružatelja usluga. Iako pojedine regije Velike Britanije koriste različite modele, sada sva djeca s teškoćama imaju Plan obrazovanja, zdravstva i skrbi (EHCP) kojim se procjenjuje i planira skrb od 0-25 godina, uključujući i usluge tranzicije prema službama za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama.

Predavanje su održali stručnjaci iz Velike Britanije:

– Sam Greedy , Specialist Service for Children with Learning Disabilities, Bristol, licencirana sestra za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici (Community Learning Disabilities Nurse), radi s djecom i njihovim obiteljima kao dio multidisciplinarnog tima u lokalnoj zajednici.

– Helen Frith, Belbrook Children’s Short Breaks Service, licencirana sestra za podršku osobama s IT (Learning Disabilities Nurse), dio je voditeljskog tima za pružanje usluge „Odmor od skrbi” ili „Kratki odmor“ za djecu s intelektualnim teškoćama.

– Nick Preddy, viši predavač na Faculty of Health and Applied Sciences, University of the West of England, Bristol (UWE), Odsjek sestrinstva i porodiljstva, Katedra za mentalno zdravlje i intelektualne teškoće.

 

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

11
svi
2017

Services for children and young persons with disabilities throughout the Great Britain are provided through a variety of models across a wide range of health and social care providers. Although some regions of the Great Britain use different models, now all children with special needs have an Education, Health and Care Plan (EHCP) that estimates and plans nursing from 0 to 25 years, including transition services towards services for adults with intellectual disabilities.

The lecture was held by experts from the Great Britain:

– Sam Greedy, Specialist Service for Children with Learning Disabilities, Bristol, Community Learning Disabilities Nurse, working with children and their families as part of a multidisciplinary team in the local community;

– Helen Frith, the Belbrook Children’s Short Breaks Service, Learning Disabilities Nurse who is a part of the management team for providing the service support „Break from Care“ and „Short Vacation“ for children with intellectual disabilities.

– Nick Preddy, senior lecturer at the Faculty of Health and Applied Sciences, Bristol University (UWE), Department of Surgery and Maternity, Department of Mental Health and Intellectual Disabilities.

 

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Works with AZEXO page builder