26
tra
2018
From 18th to 20th April 2018, Director of CAE Validus, Nataša Tomljenović, participated at the VI. International Andragogical Symposium in Biograd na Moru organized by the Agency for Vocational Education and Adult Education, within the project “Promotion of Lifelong Learning”. The Symposium was attended by 110 representatives of institutions for adult and secondary vocational education. […]
25
tra
2018
Od 18. do 20. travnja 2018. godine. ravnateljica Ustanove Nataša Tomljenović sudjelovala je na VI. Međunarodnom andragoškom simpoziju u Biogradu na Moru u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a u sklopu projekta „Promocija cjeloživotnog učenja“. Na Simpoziju je sudjelovalo 110 predstavnika ustanova za obrazovanje odraslih i srednjih strukovnih škola. Ovo je šesti […]
17
tra
2018
On Monday, April 16th 2018 a meeting with families with members with intellectual disabilities living in the area of Hrvatska Kostajnica was held in the City Library Milivoj Cvetnić. The director of CAE Validus, Nataša Tomljenović, presented non-formal educational programs and offered the opportunity to hold occasional lectures on individual topics according to the wishes […]
17
tra
2018
U ponedjeljak 16. travnja 2018. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Milivoja Cvetnića održan je sastanak obitelji s članovima s intelektualnim teškoćama s područja Hrvatske Kostajnice. Ravnateljica COO Validus, Nataša Tomljenović, predstavila je neformalne obrazovne programe te ponudila mogućnost održavanja povremenih predavanja na pojedine teme prema željama i potrebama prisutnih.
06
tra
2018
From 4th to 6th April 2018 CAE Validus carried out lectures in the framework of the project “Disability Awareness Training for Police Employees” about some basic concepts, legal regulations and how to better recognize and communicate with people with invisible disabilities. Participants received the brochure about communication with people with disabilities, with special emphasis on […]
06
tra
2018
U razdoblju od 4. do 6. travnja 2018. održana su predavanja u sklopu projekta „Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike“, gdje se razgovaralo o nekim osnovnim pojmovima, zakonskoj regulativi te kako bolje prepoznati i komunicirati s osobama s nevidljivim invaliditetom. Polaznicima su, u sklopu predavanja, podijeljene brošure na temu Komunikacije s osobama s […]