17
lip
2021
Upravno vijeće Centra za obrazovanje odraslih Validus, Zagreb, Bleiweisova 15, raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove (m/ž). Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole, kod koje ne postoje zapreke za zapošljavanje u djelatnosti obrazovanja. Poželjno dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prednost […]