15
sij
2018
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na stručno usavršavanje iz osobno usmjerenog planiranja pod nazivom „Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe s invaliditetom“, čiji prvi modul će se održati u vremenskom periodu od 26. veljače do 1. ožujka 2018. godine u Centru za obrazovanje odraslih Validus, Bleiweissova 15, Zagreb s početkom u 10:00 sati. […]
15
sij
2018
We are pleased to invite you to the professional training for a person centered planning entitled “Person Centered Planning – Creating a Better Future for People with Disabilities”, whose first module will be held in the period from February 26th to March 1st, 2018 at the Center for adult education Validus, Bleiweissova 15, Zagreb, starting […]
15
pro
2017
Dana 13. i 14. prosinca 2017. godine naša predstavnica COO Validus, Šeila Mustafić Petrović, sudjelovala je na prvom modulu edukacije o menadžementu volontera. Edukacija se održava u sklopu projekta “Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice” koji provodi Volonterski centar Zagreb u partnerstvu s Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva, Mrežom udruga Zagor, […]
15
pro
2017
On December 13th and 14th, 2017, our representative of COO Validus, Šeila Mustafić Petrović, participated in the first module of education on volunteer management. Education was held within the project “On Waves of Volunteering – Infrastructure for Strong and Associate Communities” carried out by the Volunteer Center Zagreb in partnership with the Croatian Center for […]
30
stu
2017
On 29th November 2017, we have completed a final examination of knowledge in the training program for the Personal Assistant of Persons with Intellectual Disabilities in Split. We congratulate all participants  and wish them a lot of success in providing support to people with intellectual disabilities in the community.  
30
stu
2017
Dana 29. studenog 2017. godine proveli smo završnu provjeru znanja u programu osposobljavanja za poslove osobnog/e asistenta/ice osobama s intelektualnim teškoćama u Splitu. Čestitamo svim polaznicima na uspješno položenoj provjeri i želimo im puno uspjeha u pružanju podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici.  
21
stu
2017
On November 20th 2017, we have started a training program for Assistants to Persons with disabilities in Supported Employment  in Zagreb for the employees of the Association for Promoting Inclusion, Center for Inclusive Work Activities, Centre for Community-Based Service Provision Ozalj and Centre for Community-Based Service Provision Osijek “JA kao i TI”. 149-hour training will […]
21
stu
2017
Dana 20. studenog 2017. provodimo program osposobljavanja za poslove asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku u Zagrebu za radnike/ice Udruge za promicanje inkluzije, Centra za inkluzivne radne aktivnosti, Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj i Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek “JA kao i TI”. Osposobljavanje u trajanju 149 sati omogućit […]
19
stu
2017
Upravno vijeće Centra za obrazovanje odraslih VALIDUS, Zagreb, Bleiweisova 15, raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž) ustanove Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole, kod koje ne postoje zapreke za zapošljavanje u djelatnosti obrazovanja. Potrebno odlično poznavanje najmanje jednog stranog jezika […]
10
lis
2017
On October 9th 2017, COO Validus started a training program for Personal Assistants  to Persons with Intellectual Disabilities at the Center for Education Juraj Bonači  in Split for 10 unemployed persons. A training course of 237 hours is carried out within the framework of a three year project titled “Klub Zvono”, whose beneficiary is the […]