“Mreža podrške za neovisnost” Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj
733
Days
9
Hours
20
Minutes
47
Seconds
Početak projekta:
Listopad, 2017
Kraj projekta:
Listopad, 2020
Podijeli:
Cilj projekta je olakšati pristup životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju u Karlovačkoj županiji i tako doprinijeti povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.
Aktivnosti:

  • Za pružanje usluge organiziranog stanovanja educirat će se i zaposliti 29 asistenata koji će pružati podršku za ukupno 37 osoba s intelektualnim teškoćama.
  • U radne će se aktivnosti uključiti 15 osoba s intelektualnim teškoćama. Izradit će se aplikacija za mobilne telefone u formatu jednostavnom za korištenje, a služit će kao podrška/podsjetnik kod provođenja radnih aktivnosti i svakodnevnih aktivnosti. Nabavit će se 16 mobitela za korištenje mobilne aplikacije.
  • 15 djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji primit će uslugu rane intervencije te 15 djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji uslugu psihosocijalne podrške. Za pružanje spomenutih usluga zaposlit će se dva edukacijska rehabilitatora i logoped. Osigurat će se poslovni prostor za pružanje spomenutih usluga, 10 stručnjaka će se educirat u području rane intervencije, 30 stručnjaka će primit tranzicijsku i mentorsku podršku u ranoj intervenciji, nabavit će se didaktička oprema i sredstva za rad.
  • Promovirat će se rana intervencija u zajednici (6500 letaka podijelit će se u rodilištima, domovima zdravlja,pedijatrijskim ordinacijama….), 30 će se stručnjaka educirati u primjeni alata za probir ˝Ages@Stages˝, organizirat će se dva okrugla stola na temu rane intervencije.

Dionici projekta
Nositelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
Partneri:
Izvoditelj: