Neda Miščević, dipl.iur.
Više od 17 godina značajnog iskustva u području ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, preko 20 godina iskustva u području ljudskih prava i prava manjina. Dugi niz godina radi u Udruzi za promicanje inkluzije na pravnim poslovima. Organizatorica je mnogobrojnih tuzemnih i inozemnih skupova i edukacija, s velikim iskustvom u evaluaciji i monitoringu. Objavila je velik broj članaka u stručnim i drugim časopisima na temu ljudskih prava i zaštite prava osoba s invaliditetom. Dugogodišnja je predavačica u području ljudskih prava osoba s invaliditetom, posebice u područuju osoba lišenih poslovne sposobnosti te u području radnog zakonodavstva (stručnjak zaštite na radu).