O nama

Centar za obrazovanje odraslih Validus (COO Validus), prva je ustanova koja provodi jedinstvene programe obrazovanja za jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka i organizacija u pružanju i razvijanju usluga u zajednici za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i regiji. Centar je osnovala Udruga za promicanje inkluzije (UPI) krajem 2010. godine iz potrebe za provedbom kvalitetnih formalnih i neformalnih programa obrazovanja za jačanje kapaciteta osoblja u neposrednoj podršci osobama s invaliditetom za pružanje usluga u zajednici. UPI je, ujedno najveći pružatelj usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj te svojim iskustvom aktivno pomaže u razvijanju usluga u zajednici u Hrvatskoj i zemljama šire regije.

COO Validus nudi formalne programe u području socijalne skrbi verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, neformalne programe (stručna usavršavanja, treninge i tečajeve) te organizira stručne posjete. Organiziramo i neformalne programe prema potrebama druge fizičke ili pravne osobe.

Naše nastavno osoblje posjeduje značajno iskustvo u području socijalne skrbi i pružanju usluga u zajednici. Također, oni su stručnjaci s višegodišnjim praktičnim iskustvom u razvoju izvaninstitucionalnih usluga u zajednici. U razvoju i provedbi programa obrazovanja COO Validus surađuje s renomiranim stručnjacima iz Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije i SAD-a.

Po potrebi, COO Validus provodi programe obrazovanja diljem Hrvatske i Istočne Europe. Do sada smo održali programe obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Gruziji, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Srbiji.

Sjedište COO Validusa je u Zagrebu, na adresi Bleiweissova 15. Centar, osim prostorija za administrativno-tehničko osoblje, raspolaže s jednom opremljenom učionicom za teorijsku nastavu i vježbe koja je se po potrebi može pretvoriti u dvije manje učionice za rad u manjim grupama polaznika.


Opći podaci

Radno vrijeme: 9:00 -17:00 sati

Adresa:  Bleiweissova 15,  HR-10000 Zagreb
Matični broj: 02762625
OIB: 80457298314

IBAN: HR1223600001102210378 (ZABA)

V.d. ravnatelja:
Nataša Tomljenović, prof.reh.

Tajnik ustanove:
Željka Ciler, prof.

Koordinatorica programa obrazovanja odraslih:
Šeila Mustafić Petrović, prof.