Misija i vizija

 

MISIJA

„Stvaranje stručnih kapaciteta za osiguravanje kvalitetne podrške osobama s invaliditetom za život u zajednici. Educirano i kompetentno osoblje je od ključne važnosti za razvoj kvalitetnih usluga u zajednici.“

Koliki je stupanj kvalitete življenja osoba s invaliditetom u zajednici uvelike ovisi o osoblju koje im pruža podršku. Našom misijom prenosimo novi pristup i načine rada u pružanju podrške, a čiji je rezultat kompetentno osoblje i sretan, ispunjen i aktivan život osoba s invaliditetom u zajednici.

 

VIZIJA

“Društvo znanja koje promiče vrijednosti i prava osoba s invaliditetom te koje pozitivno doprinosi njihovoj kvaliteti življenja u zajednici.“

Društvo znanja razvijamo kroz formalne i neformalne programe prenošenjem znanja i vještina koji će omogućiti pružanje kvalitetne podrške osobama s invaliditetom za život u zajednici.