Predavači

Borka - CopyProf.dr.sc. Borka Teodorović je osnivačica i predsjednica Udruge za promicanje inkluzije (UPI), vodeće organizacije u razvoju usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj. Prof. Teodorović ima preko 40 godina stručnog iskustva u području socijalne skrbi, s velikim iskustvom u praćenju i evaluaciji socijalnih usluga kao voditelj brojnih projekata na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je veliko iskustvo u organizacijskom razvoju, uključujući projektiranje, planiranje, razvijanje i vođenje službi i usluga u zajednici. To uključuje važne aspekte kao što su strateško planiranje, razvoj ljudskih resursa i upravljanje promjenama. Već dugi niz godina radi na sustavnim reformama i razvoju usluga u zajednici s nacionalnim vladama, ministarstvima i institucijama socijalne skrbi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji. Razvila je i/ili sudjelovala u provedbi više od 50 nacionalnih i međunarodnih programa osposobljavanja koji se odnose na pružanje usluga u zajednici, deinstitucionalizaciju, socijalno uključivanje i pružanje osobno usmjerenih usluga.

 

SlavenkaSlavenka Martinović je prof. psiholog s više od 30 godina iskustva u području socijalne skrbi na različitim funkcijama u RH i u europskim zemljama. Bogato iskustvo stjecala je kao trenerica/edukatorica i certificirana supervizorica. Provodila je i oblikovala brojne edukacijske programe te radila kao konzultant Svjetske banke na projektima reforme socijalne skrbi u RH. Posljednjih godina radila je kao voditeljica stručno-razvojne službe u Udruzi za promicanje inkluzije. Od sredine 2013. godine je na funkciji ravnateljice i stručne voditeljice COO Validus te trenerica u brojnim formalnim i neformalnim programima. Kao stručni voditeljica rukovodi cjelokupnim nastavnim procesom kao i drugim stručno-pedagoškim i andragoškim poslovima u izvođenju programa obrazovanja odraslih te izrađuje nove programe obrazovanja. Područja njezinih interesa su komunikacija, psihološke potrebe, suočavanje s izazovnim ponašanjima (nježno poučavanje), osobno usmjereno planiranje, aktivna podrška i dr.

 

Dr. sc. Bojana Rozman već više od 15 godina surađuje s brojnim organizacijama na razvijanju osobno usmjerenog pristupa u pružanju socijalnih usluga. Kao rehabilitator po zvanju, radila je u Udruzi za promicanje inkluzije, vodećem hrvatskom pružatelju usluga podrške u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama, prvenstveno na području deinstitucionalizacije. U zadnjih pet godina Bojana radi kao konzultant Open Society Foundations Mental Health Initiative na projektima usmjerenim na razvijanje inkluzivnih i osobno usmjerenih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama. Njezini interesi su osobno usmjereno razmišljanje i procjena kvalitete usluge usmjerene na ishode osoba koje istu primaju u zajednici. Bojana ima bogato iskustvo kao edukator u području inkluzije, osobno usmjerenog planiranja, razvoja i pružanja usluga te u razvoju kvalitete usluga.

 

NedaNedeljka Miščević, po zvanju diplomirana pravnica, s položenim pravosudnim ispitom, dugi niz godina radi u Udruzi za promicanje inkluzije na pravnim poslovima. Ima 15 godina značajnog iskustva u području ljudskih prava i prava osoba s invaliditetom, preko 20 godina iskustva u području ljudskih prava i prava manjina. Organizatorica je mnogobrojnih tuzemnih i inozemnih skupova i edukacija, s velikim iskustvom u evaluaciji i monitoringu. Objavila je veliki broj članaka u stručnim i drugim časopisima na temu ljudskih prava i zaštite prava osoba s invaliditetom. Jedna je od predavača u COO Validus u području ljudskih prava osoba s invaliditetom, posebice u području osoba lišenih poslovne sposobnosti te u području radnog zakonodavstva (stručnjak zaštite na radu).

 

rene5Rene Petrović, po zvanju prvostupnik radne terapije, s višegodišnjim iskustvom rada i pružanja podrške osobama s intelektualnim teškoćama kao njihov zastupnik. Nekoliko godina radi i kao vanjski suradnik Zdravstvenog veleučilišta na katedri radne terapije. Sudjelovao je u brojnim edukacijama prvenstveno u području osobno usmjerenog pristupa i planiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, a od 2013. godine sudjeluje kao predavač spomenutog područja u COO Validus. Njegovi interesi su usmjereni na prenošenje znanja iz osobno usmjerenog planiranja i aktivne podrške te uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u sportske aktivnosti u zajednici, prvenstveno u borilački sport – jujitsu.

 

 

AlmirAlmir Mišut, profesor je kineziologije s višegodišnjim iskustvom rada s osobama s intelektualnim teškoćama. Trenutno se, kao zastupnik u Udruzi za promicanje inkluzije, brine za interese 12 osoba s intelektualnim teškoćama koje žive u organiziranom stanovanju. U obrazovnim programima prenosi znanje o temama vezanim uz zdrav život i stjecanje zdravih navika odgovarajućom prehranom i tjelovježbom. Rad s osobama potiče ga u svim aspektima života te ga isti nadahnjuju i ispunjavaju u, kako sam kaže, dvosmjernom procesu učenja između njega i osoba.

 

 

NatašaNataša Tomljenović, po zvanju prof. rehabilitator, stručna je voditeljica Programa stanovanja uz podršku u Udruzi za promicanje inkluzije s šest godina iskustva rada kao zastupnik osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju. Član je mobilnog tima tehničke podrške u procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi. U svojem radu najviše pažnje posvećuje izazovnim ponašanjima i teškoćama u komunikaciji koje imaju osobe s invaliditetom, a koje su rezultat našeg nerazumijevanja njih samih i njihovih potreba. Zalaže se za razvijanje odnosa povjerenja kako bi se te osobe osjećale sigurno. Najviše je motivira davanje mogućnosti ljudima da pokažu što mogu te da im se na taj način otkriju skriveni potencijali. U obrazovnim programima prenosi znanje u nastavnim cjelinama Nježno poučavanje i Aktivna podrška.

 

IVAIvanka Čulo je po zvanju socijalni pedagog s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom u redovnom obrazovanom sustavu. Posljednjih 5 godina radi s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama koje imaju izrazito razvijene interese. U tom smislu uspješno pronalazi mjesta i ljude, gradeći prirodni krug podrške ne bi li osobe uspjele razvijati svoje interese. Osobito joj je zadovoljstvo pratiti postignuća i osnaživati osobe za što samostalniji život. U svom radu naglašava važnost odnosa i veza kao temelj zdravog i kvalitetnog života prenoseći znanje polaznicima u nastavi te u praksi potiče osobe na građenje i širenje svojih krugova podrške.

 

VlastaVlasta Škorak, po zvanju dipl. soc. radnica, voditeljica je Osiječkog centra za inkluziju. U Udrugu za promicanje inkluzije uključena je od samih početaka kao član stručnog tima. Sudjelovala je u brojnim edukacijama te je svojim radom doprinijela osnivanju i registraciji Doma za samostalno stanovanje Osijek, a kasnije i Doma za samostalno stanovanje u Slavonskom Brodu gdje je s osobama s intelektualnim teškoćama (OIT) i djelatnicima ostvarila uspješnu suradnju. Tijekom rada na navedenim poslovima stekla je bogato iskustvo u radu s OIT. S COO Validus ostvaruje uspješnu suradnju u neformalnim programima obrazovanja.

 

RadmilaRadmila Stojanović Babić je prof. socijalne pedagogije i suosnivačica Udruge za psihosocijalnu pomoć ‘Susret’ koja od 2006. pruža podršku osobama s mentalnim teškoćama u zajednici u obliku organiziranog stanovanja. Od 2011. godine je na funkciji predsjednice Udruge. Kontinuirano neformalno educira osoblje u direktnoj podršci za rad s osobama s mentalnim oštećenjima. Osim što je vanjska suradnica COO Validus, sudjeluje kao gost predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Studij socijalnog rada, na kolegiju ‘Socijalni rad i mentalno zdravlje’, te Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, na kolegiju ‘Njega i skrb psihijatrijskih bolesnika’.

 

Katarina RadmanKatarina Radman Petrušić, prof. psihologije, s nekoliko godina rada u sustavu redovnog osnovnoškolskog obrazovanja, gdje je uz redovne poslove podržavala integraciju učenika s teškoćama u razvoju te držala edukacije na Županijskim stručnim vijećima učitelja. Od 2007. radi u Centru za rehabilitaciju ˝Ozalj˝, danas Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Uz individualnu i grupnu podršku korisnicima usluga i njihovim obiteljima, od početka procesa transformacije i deinstitucionalizacije Centra, kao član tima, sudjeluje u izradi projekata te uvođenju novih usluga. Provedbu i uvođenje novih usluga posebno podupire u području osobno usmjerenog planiranja i samozastupanja osoba s intelektualnim teškoćama. Sudjelovala je u formiranju i započinjanju rada grupe samozastupnika koju podržava u ulozi asistenta.

 

Ante BadurinaAnte Badurina, dipl. socijalni pedagog, od 1999. radi u sustavu socijalne skrbi, najveći dio u Centru za rehabilitaciju ˝Ozalj˝. Kako je u zadnjih nekoliko godina u istom Centru jačala svijest o nužnosti promjena u načinu pružanja usluga, zajedno s užim timom od ljeta 2014. do jeseni 2015. intenzivno obavlja poslove na transformaciji Centra, danas Centara za pružanje usluga u zajednici Ozalj. Kao predavač COO Validus, prenosi iskustva i znanja vezana za transformaciju i uspostavu službe organiziranog stanovanja, tehnike osobno usmjerenog planiranja i stvaranje krugova podrške. Najveću inspiraciju za rad pronalazi kroz pomaganje ostalim pružateljima usluga kod procesa transformacije i deinstitucionalizacije te razvijanja službi podrške u zajednici.

 

Blaženka Filić VulinBlaženka Filić Vulin, po zvanju dipl. medicinski tehničar i profesor rehabilitator, od 1978. god. zdravstveni je voditelj u Centru za rehabilitaciju Zagreb.  Ujedno je i stručni suradnik zdravstvenog veleučilišta i mentor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Od 2013. god. aktivno sudjeluje u procesu transformacije i deinstitucionalizacije na poslovima voditelja organiziranog stanovanja. Jedan je od osnivača Udruge za promicanje inkluzije i njen je član od 1997. god. Svoj rad posvetila je načelima poštivanja ljudskih prava i promoviranju uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice. Kao predavač COO Validus predaje teme u području sigurnosti i očuvanja zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju.

 

PattiPatti Scott već više od 30 godina radi s osobama s invaliditetom. Jedna je od osnivačica Neighbours Inc., inovativne neprofitne organizacije koja je 1995. godine započela s radom s ciljem pružanja podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u odabiru i osmišljavanju svojih života u lokalnoj zajednici. Stekla je međunarodni ugled zbog svog inovativnog načina vođenja organizacije koja se temelji na partnerskom odnosu s osobama i njihovim obiteljima koji sami vode svoje živote, kućanstva, osobne asistente i financije. Zahvaljujući svom bogatom iskustvu u razvoju inovativnih praksi u sklopu organizacije Neighbours, Inc., sudjelovala je kao konzultant i voditelj edukacija diljem SAD-a, Kanade, Velike Britanije, Irske, Hrvatske, Malte, Australije, Rumunjske i Novog Zelanda.

 

DavidDave Hasbury je posvetio više od 30 godina ideji CoCreation koja okuplja osobe koje na kreativan način oblikuju svijet oko sebe. Svoj rad u Neighbours Inc. i Neighbours International Dave je započeo 2008. godine gdje surađuje s Patti Scott, životnom i poslovnom partnericom organizacije, u pružanju podrške osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima, zajednicama, organizacijama i vladama kako bi osobama s invaliditetom omogućili da žive kao cijenjeni građani i ravnopravni članovi zajednice. Dave često surađuje s različitim skupinama, velikim i malim (6-1000) koje se bave mladima, osobama s invaliditetom, razvojem zajednice, kulturnom raznolikošću, umjetnosti, inkluzivnim obrazovanjem, pismenosti, zdravljem i socijalnim uslugama, socijalnim planiranjem, razvijanjem koalicija i ekonomskim razvojem zajednice.

 

JulieJulie Beadle-Brown je licencirani psihoterapeut i radi u Tizard centru, Sveučilišta u Kentu, u Velikoj Britaniji i na Sveučilištu La Trobe u Viktoriji, Australija. Radi s osobama s intelektualnim teškoćama (IT) i autizmom više od 25 godina. Njezina predavanja, istraživanja i savjetovanja usredotočena su prvenstveno na poboljšanje iskustava osoba s IT i autizmom s posebnim interesom za uspostavljanje usluga i primjenu osobno usmjerenih pristupa koji promiču pozitivne promjene za osobe s IT i autizmom. Tijekom proteklih 10 godina radila je s više od 20 organizacija u Velikoj Britaniji, Irskoj, Australiji, Norveškoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj pružajući podršku u provedbi osobno usmjerene aktivne podrške. Ona je koautorica brojnih materijala za edukaciju i knjiga o aktivnoj podršci te razumijevanju i pružanju podrške osobama s autizmom. Osim toga, Julie ima dugogodišnje iskustvo rada s Britanskom komisijom za procjenu kvalitete socijalnih usluga (UK Care Quality Commission) s posebnim naglaskom na primjenu metode opservacije i definiranja standarda kvalitete usluga.