Koja je razlika između formalnih i neformalnih programa obrazovanja?
Programi formalnog obrazovanja verificirani su od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Po završetku programa stječe se javna isprava, odnosno uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuju u radnu knjižicu.
Neformalne programe izrađujemo i provodimo prema potrebama organizacija ili osoblja koje rade prvenstveno s osobama s intelektualnim teškoćama, kao i osobama s invaliditetom općenito. Po završetku programa izdajemo potvrdu/certifikat kojim se potvrđuju stečena znanja i vještine polaznika.
Kome su programi obrazovanja namijenjeni?
Svi programi, koje provodimo, ciljano su usmjereni na stjecanje novih znanja i vještina koje omogućuju jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka i organizacija u Hrvatskoj i regiji u pružanju i razvijanju usluga u zajednici za osobe s invaliditetom.
  • Naši programi dostupni su za djelatnike ustanova socijalne skrbi kao i za sve osobe koje žele nadograditi postojeća ili/i steći nova znanja i vještine u području inkluzivnih socijalnih usluga.
  • Programi su dostupni i za roditelje i članove obitelji u funkciji jačanja njihovih kapaciteta za pružanje podrške.
  • Također surađujemo s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i educiramo nezaposlene osobe kako bi povećali njihovu konkurentnost na tržištu rada.
Gdje se edukacije mogu izvoditi?
Edukacije se izvode u Zagrebu u prostorima Centra za obrazovanje odraslih Validus. Po potrebi provodimo programe obrazovanja diljem Hrvatske i Europe. Do sada smo održali programe obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Gruziji, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Srbiji.