Obrazovni programi

COO Validus provodi formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih (usavršavanja, tečajevi, treninzi, orijentacijski programi) te programe organiziranih studijskih posjeta. Programi su prilagođeni potrebama organizacija ili osoblja koje radi s osobama s intelektualnim teškoćama (OIT), kao i s osobama s invaliditetom općenito.

Tijekom godina rada s osobama s invaliditetom nisu postojali odgovarajući programi obrazovanja koji bi ciljano bili usmjereni na jačanje kapaciteta osoblja u neposrednoj podršci. COO Validus razvijao je formalne i neformalne programe iz različitih edukacija za osoblje u podršci Udruge za promicanje inkluzije (UPI). Svi programi, zahvaljujući suradnji sa stručnjacima iz prakse UPI-ja, razvili su se iz potrebe za specifičnim vještinama i znanjem ciljano usmjerenim na jačanje kapaciteta osoblja u neposrednoj podršci.

Razvoj usluga u zajednici za osobe s invaliditetom postala je međunarodna obveza i strateško opredjeljenje Republike Hrvatske. S razvojem službi podrške u zajednici došlo je i do rasta potreba za kvalificiranim osobljem koje će u istim službama raditi. Zato su naši verificirani programi kasnije odgovorili i na potrebu sustava socijalne skrbi u procesu transformacije i deinstitucionalizacije. Tim procesom omogućava se razvijanje socijalnog modela pružanja usluga u zajednici i, u skladu s tim, razvijaju se odgovarajuće službe podrške usmjerene na uključivanje OIT u zajednicu.

Stjecanje novih znanja i vještina djelatnika u ustanovama socijalne skrbi ključno je kako bi mogli pružati usluge OIT u zajednici. S obzirom na činjenicu da je pružanje usluga u zajednici znatno drugačije od rada u instituciji, COO Validus je razvio programe koji omogućavaju osoblju zaposlenom u institucijama usvajanje novih znanja i vještina te razvijanje drugačijeg pristupa u radu sa OIT.

Osim za djelatnike ustanova socijalne skrbi, programi obrazovanja dostupni su za sve osobe koje žele nadograditi postojeća ili/i steći nova znanja i vještine u području inkluzivnih socijalnih usluga. Programi su dostupni i za roditelje i članove obitelji u funkciji jačanja njihovih kapaciteta za pružanje podrške. Surađujemo i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i educiramo nezaposlene osobe kako bi povećali njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Svi programi formalnog obrazovanja verificirani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Po završetku formalnog programa stječe se javna isprava, odnosno uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuju u e-radnu knjižicu, a po završetku neformalnog potvrda/certifikat kojim COO Validus potvrđuje stečena znanja i vještine polaznika.