Formalni programi

 

Program osposobljavanja za osobnog/u asistenta/icu osobama s intelektualnim teškoćama

Ovaj program osposobljavanja jedinstveni je formalni program obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Usmjeren je na osposobljavanje osoblja koje radi u službama podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici kao i na one osobe koji ne posjeduju radno iskustvo u pružanju podrške. Pohađanjem programa polaznici stječu nova znanja i vještine potrebne za pružanje podrške u zajednici i istovremeno povećavaju mogućnosti zapošljavanja kod pružatelja usluga u sustavu socijalne skrbi.

Cilj programa je ojačati kapacitete osobnih asistenata u pružanju podrške osobama s intelektualnim teškoćama za život u zajednici.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. razviti odnos s osobama s invaliditetom u skladu sa suvremenim pristupima inkluzije i jednakopravnosti
 2. upoznati se sa suvremenim modelima podrške u zajednici za osobe s invaliditetom
 3. razumjeti značenje ljudskih prava
 4. razumjeti načela osobno usmjerenog pristupa i razlikovati institucionalno od osobno usmjerenog planiranja
 5. prepoznati osnovne potrebe osobe, razumjeti ponašanje osobe
 6. komunicirati i podržati osobe s intelektualnim teškoćama u procesu komunikacije i razumjeti kako osobama pružiti podršku pri donošenju odluka
 7. razumjeti važnost uključenosti osobe u aktivnosti i odnose kod kuće i u zajednici i potencijalne rizike neuključenosti, neaktivnosti, dosade i izoliranosti; provoditi postupke aktivne podrške osobi koja prima podršku u skladu s njenim individualnim potrebama
 8. pružati osobi podršku u svim aktivnostima svakodnevnog života
 9. raditi na primjeren način u službama podrške u zajednici; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka
 10. Primjenjivati pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.

Trajanje programa i oblik nastave

Program traje 237 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 97 sati, vježbe 60 sati i praktični dio – 80 sati).

Uvjeti za upis

Minimalno završena srednja škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova neposredne podrške osobama s intelektualnim teškoćama.

Cijena programa

Cijena ovisi o broju sudionika i mjestu izvođenja.

 

Program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ice osobama s intelektualnim teškoćama u
organiziranom stanovanju

Ovaj program usmjeren je na osposobljavanje pomoćnika/ice za manje složene poslove u službi organiziranog stanovanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici.

Program u najvećoj mjeri poučava osobno usmjerenu aktivnu podršku i osobno usmjeren pristup, stavljajući na taj način pojedinca u ulogu aktivnog sudionika u vlastitom životu i u životu zajednice. Namijenjen je za osoblje koje radi na manje složenim poslovima u službama podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici kao i za one osobe koji ne posjeduju radno iskustvo u pružanju podrške.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. Razlikovati i primijeniti tehnike rada s osobama s intelektualnim teškoćama koje pomažu uključivanje korisnika u aktivnosti zajednice, u radne aktivnosti, u smisleno provođenje slobodnog vremena kao i pružanje podrške kod donošenja svakodnevnih odluka.      
 2. Prepoznati osnovne potrebe osoba, komunicirati s njima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona.
 3. Koristiti tehnike aktivne podrške u svakodnevnim životnim aktivnostima (briga o osobnoj higijeni, briga o prostoru u kojemu živi, priprema hrane, korištenje javnog prijevoza, održavanja prijateljstava i poznanstava).
 4. Primjenjivati mjere sigurnosti i brige za zdravlje osoba sa intelektualnim teškoćama.
 5. Primjenjivati pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.

Trajanje programa i oblik nastave

Program traje 134 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 62 sata, vježbe 32 sati i praktični dio – 40 sati).

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina života, završena minimalno osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika/ice osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju.

Cijena programa

Cijena ovisi o broju sudionika i mjestu izvođenja.

 

Program osposobljavanja za poslove asistenta/ice osobama s mentalnim teškoćama u organiziranom stanovanju

Ovaj program usmjeren je na osposobljavanje osoblja koje radi u službama podrške osobama s mentalnim teškoćama u zajednici kao i na sve one osobe koje, osim što zadovoljavaju formalne uvjete upisa, imaju izražen interes, motivaciju i senzibilitet za rad sa osobama s mentalnim teškoćama. Osobe s mentalnim teškoćama mogu živjeti život u kojem duševna bolest nije odlučujući faktor u njihovom životu, a uloga pacijenta glavna uloga. Uloga osoblja u podršci je ključna za pružanje nade u oporavak.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. Razlikovati osnovne vrste psihičkih bolesti i razumjeti njihov utjecaj na osobu
 2. Prepoznati osnovne potrebe osobe s mentalnim teškoćama i komunicirati na primjeren način
 3. Koristiti pristup pružanja osobno usmjerene aktivne podrške u svakodnevnim životnim aktivnostima
 4. Komunicirati sa suradnicima primjereno primjenjujući pravila poslovnog bontona
 5. Provoditi koncept oporavka, osnaživanja kao i izgradnje i održavanja prijateljstava i veza
 6. Pružiti osobi podršku u svakodnevnom životu u stanu i zajednici
 7. Pružati podršku osobi u mjeri u kojoj joj je potrebna, da bi bila uspješna u aktivnostima svakodnevnog života
 8. Primjenjivati mjere sigurnosti i brige za zdravlje osoba s mentalnim teškoćama
 9. Primjenjivati pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.

Trajanje programa i oblik nastave

Program traje 165 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 69 sata, vježbe 31 sati i praktični dio – 65 sati).

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina života, završena srednja škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta/ice osobama s mentalnim teškoćama.

Cijena programa

Cijena ovisi o broju sudionika i mjestu izvođenja.

 

Program osposobljavanja za asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku

Ovaj program omogućuje osposobljavanje asistenata kroz stjecanje znanja i vještina koje su im potrebne da bi osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama pružali kvalitetnu individualno prilagođenu podršku. Podrška obuhvaća pripremu i prilagodbu osobe s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama na novu radnu sredinu, podršku pri izvođenju samog radnog zadatka, poticanju i podržavanje socijalne integracije osobe u radnoj okolini kao i redovito praćenje i pružanje podrške u cilju ostvarivanja radne efikasnosti, kvalitete radnog življenja i na taj način dugotrajnog zadržavanja radnog mjesta.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 1. prepoznati potrebe osobe s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama na radnom mjestu
 2. koristiti osobno usmjeren pristup u podršci osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama kod pripreme i izvršavanja radnih zadataka koristeći tehnike aktivne podrške
 3. koristiti načela osobno usmjerenog pristupa i aktivne podrške u poticanju socijalne interakcije i izgradnje prirodne podrške na radnom mjestu
 4. komunicirati na primjeren način s osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama kao i s drugim osobama iz radne sredine osobe (suradnici, kolege i nadređene osobe)
 5. prepoznati krizne situacije i adekvatno na njih odgovoriti
 6. primijeniti mjere sigurnosti i zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.

Trajanje programa i oblik nastave

Program traje 149 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 46 sati, vježbe 23 sati i praktični dio – 80 sati).

Uvjeti za upis

Završena minimalno srednja škola, navršenih 18 godina života, potvrda o nekažnjavanju i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku.

Cijena programa

Cijena ovisi o broju sudionika i mjestu izvođenja.

 

Svim polaznicima u gore navedenim programima osiguravamo priručni materijal koji je izrađen prema pojedinom nastavnom planu i programu.