Stručno usavršavanje 

Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe s invaliditetom

 

Osobno usmjereno planiranje (OUP) je kontinuirani proces u kojem uz podršku osoblja, rodbine i prijatelja osoba s intelektualnim teškoćama donosi odluke o prioritetima i ciljevima u svom životu kako bi se osnažila za samoodređeni život u zajednici.

Cilj osobno usmjerenog planiranja je otkriti individualne interese i potrebe osobe te odrediti kakvu podršku je potrebno osigurati i koje osobe uključiti kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili u rokovima koje osoba želi. U ovom planiranju osoba je aktivni i ključni sudionik u kreiranju svog plana podrške te je u najvećoj mogućoj mjeri uključena u razvoj, provedbu te, u kasnijem tijeku, evaluaciju svoga plana.

Na tragu europskih nastojanja, Republika Hrvatska je, pristupajući UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, započela s razvojem sustava socijalne skrbi usmjerenog na korisnika. Sustav se temelji na načelima poštivanja ljudskih prava, slobode izbora i dostupnosti socijalnih usluga, individualizacije i uključenosti korisnika u zajednicu. OUP je upravo najbolji pristup za razvijanje socijalne inkluzije osoba s invaliditetom, bazirane na socijalnome modelu invaliditeta i na modelu ljudskih prava.

Ovakav pristup je široko rasprostranjen i prihvaćen u praksi pružatelja usluga u zapadnim zemljama. Iako je osobno usmjereno planiranje prvenstveno bilo usmjereno na osobe s najvećim stupnjem teškoća, danas se primjenjuje u radu sa svim skupinama ljudi kao i s organizacijama u izradi strateških planova.

 

Alati osobno usmjerenog planiranja – MAPA i PUT

MAPA (eng. MAPS – Making Action Plans – izrađivanje akcijskih planova) je alat koji  pomaže pojedincu ili organizaciji vizualizirati željenu budućnost, a potom osmisliti male praktične korake koje će morati napraviti kako bi svoje snove pretvorio/li u stvarnost. Proces facilitiranja MAPA se sastoji od sedam koraka.

MAPA se prvobitno koristila u poticanju socijalne inkluzije djece s teškoćama u redovnim školama. Danas se koristi i za djecu i za odrasle kao jedan od alata u osobno usmjerenom planiranju.

PUT (eng. PATH – Planning Alternative Tommorow with Hope – Planiranje alternativne budućnosti s nadom) je alat koji služi za planiranje koraka i aktivnosti koje će osobi omogućiti da osvijesti što stvarno želi i kako da ostvari postavljene ciljeve za svoj bolji život. Ovaj alat predstavlja u neku ruku nadogradnju alata MAPA jer omogućuje strateško planiranje preciznih koraka kojima se mogu postići pozitivni i mogući ciljevi koji će osobu približiti njenoj viziji budućnosti.

U provođenju stručnog usavršavanja iz osobno usmjerenog planiranja COO Validus već pet godina surađuje s međunarodno priznatim stručnjacima Patti Scott i Dave Hasbury iz organizacije Neighbours International iz SAD-a i dr.sc. Bojanom Rozman – međunarodna konzultantica s dugogodišnjim iskustvom u razvoju službi podrške u zajednici usmjerenih na pružanje inkluzivnih i osobno usmjerenih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

Kome je namijenjeno?

Stručnjacima (edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti), roditeljima, članovima obitelji, osoblju u neposrednoj podršci osobama s intelektualnim i/ili pridruženim teškoćama.

 

Što ćete saznati i naučiti?

Kroz usavršavanje upoznati ćete se s temeljima osobno usmjerenog pristupa, važnošću izgradnje odnosa i veza; usvojiti vještine facilitiranja procesa kroz izmjenjivanje različitih uloga  kako bi imali priliku iskusiti planiranje iz svih perspektiva; uvježbavati osnove grafičkog prikazivanja kako bi bili u mogućnosti elemente plana prikazati na način koji bi bio lakše razumljiv osobi; naučit ćete kako facilitirati sastanak kruga podrške, postavljanje ciljeva i plana za budućnost osobe; kako koristiti i kombinirati alate u skladu sa potrebama osobe.

Po završetku edukacije stječi ćete znanja i vještine za uloge facilitatora procesa i grafičkog facilitatora osobno usmjerenog planiranja te ćete dobiti potvrdu o stečenim znanjima i vještinama.


Minimalni broj polaznika
: 15

Trajanje: u dva modula (75 sati predavanja i 93 sati konzultacija i supervizije)

 

Što kažu polaznici o usavršavanju?

 „Edukacija me je potakla na nova i drugačija razmišljanja te otvorila prostor za puno novih ideja. Djelovala je vrlo motivirajuće za moj daljnji rad.“

„Omogućava mi drugačiji pristup u radu sa osobama s intelektualnim teškoćama, upoznajem prave želje, snove i potrebe osoba kojima pružam podršku.“

„Edukacija je najbolja na kojoj sam do sada bila. Inovativna, kreativna, zanimljiva. TOP tema, prostor ugodan, dostupni materijali, ljudi srdačni…Sve više nego odlično. Bravo!“

„Edukacija je u potpunosti opravdala moja očekivanja, a ono što mi se tijekom edukacije osobito svidjelo su praktične radionice uz superviziju praktične primjene stečenih znanja i vještina.”

„U tijeku edukacije sam dosta razmislio o svemu, o svom životu, pa sam tako uvidio  kolika pomoć je potrebna drugima te sam spreman dati svoj maximum da to i učinim.“