Reference

Institucije i organizacije s kojima smo radili u suradnji s osnivačem Udrugom za promicanje inkluzije:

Iz Hrvatske:

Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod
Centar za rehabilitaciju Stančić
Centar za rehabilitaciju Zagreb
Centar za rehabilitaciju Rijeka
Udruga za samozastupanje
Udruga Rajska ptica, Karlovac
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Centar za pružanje usluge u zajednici Osijek “JA kao i TI”
Centar za rehabilitaciju Mala Terezija – Vinkovci
Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
Centar za inkluziju i socijalne usluge, Bjelovar
Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zemunik
Osječki centar za inkluziju
Udruga za autizam Zagreb
Udruga za inkluziju „Lastavice“ Split
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Međimurske županije
Centar za inkluzivne radne aktivnosti Zagreb
Podružnice HZZ
Udruga Latica, Pakrac
Udruga Susret, Zagreb
Centar za rehabilitaciju Pula
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić
Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula

Iz Bosne i Hercegovine:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Udruga „Inkluzija“ Brčko distrikt, Brčko
Udruženje za pomoć osobama s mentalnom retardacijom “KUTAK RADOSTI” Gradačac
Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa MR Tuzlanskog Kantona, Tuzla

Iz Makedonije:

Poraka Negotino
Solem Skopje
Ministarstvo za trud i socijalna politika Makedonije

Iz zemalja Istočne Europe:

Hand in Hand, Tbilisi, Gruzija
Keystone Human Services International Moldova Association, Moldavija
ProACT, Rumunjska
Ceva de spus, Rumunjska
Socia, Bratislava, Slovačka