07
velj
2019
On Tuesday 5th February 2019, activities on the “Disability Awareness Training for Police Employees” project continued. This time, the host of the lectures was the Police Department of Osijek-Baranja County. The active staff of police stations from Central and East Croatia had the opportunity to hear something more about communication with people with disabilities, especially […]
07
velj
2019
U utorak 5. veljače 2019. nastavljene su aktivnosti na projektu “Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike”. Ovoga puta domaćin je bila Policijska uprava Osječko-baranjska. Djelatni kadar šest policijskih uprava Središnje i Istočne Hrvatske imao je priliku čuti nešto više o načinima komunikacije s osobama s invaliditetom, posebice intelektualnim teškoćama, o tzv. nevidljivom invaliditetu […]
22
sij
2019
U petak 18. siječnja 2019. godine, održana je završna provjera znanja za skupinu asistenata u direktnoj podršci Udruge za promicanje inkluzije, Organizirano stanovanje Sisak. Trinaest asistenata koji već imaju iskustva u radu uspješno je položilo završni ispit i time formaliziralo svoja znanja. Čestitamo svima na uloženom trudu i želimo uspješan rad!
22
sij
2019
On Friday, January 18th 2019, the final exam was held for a group of assistants in the direct support employed in the Association for Promoting Inclusion, Organized Housing Sisak. Thirteen assistants who already have work experience successfully passed the final exam and formalized their knowledge. We congratulate everyone on their effort and wish them successful […]
18
sij
2019
On January 16th and 17th 2019, Nataša Tomljenović and Slavenka Martinović held lectures for pupils of the Osijek School of Economics and Administration and discussed about awareness on people with disabilities and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is the continuation of a successful collaboration with this school, where the […]
18
sij
2019
16 i 17.siječnja 2019. godine, u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, Nataša Tomljenović i Slavenka Martinović su održale predavanja za učenike škole u okviru kojih se razgovaralo o podizanju svijesti o osobama s invaliditetom i UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Nastavak je ovo uspješne suradnje s ovom školom gdje su se provedenim aktivnostima […]
21
pro
2018
On Thursday 20th December 2018, theoretical part of the training program for helpers to persons with intellectual disabilities in supported housing , attended by staff of the Centre for Community-Based Service Provision Ozalj and the Association for Promoting Inclusion Organized Housing in Zagreb, has finished. After an intensive day-to-day meeting in the classroom, attendees will […]
21
pro
2018
U četvrtak 20. prosinca 2018. završio je teorijski dio predavanja u programu osposobljavanja za pomoćnika osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju kojeg su pohađali radnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj i Udruge za promicanje inkluzije Organizirano stanovanje Zagreb. Nakon intenzivnijeg svakodnevnog druženja u učionici polaznici će imati priliku naučena znanja prenijeti u […]
19
pro
2018
Activities on the “Disability Awareness Training for Police Employees” project continued. On December 18th and 19th 2018, at the Police Academy, the active staff of police stations in the city of Zagreb and surrounding area had the opportunity to hear something more about invisible disability and to share their work experiences so far. The distinction […]
19
pro
2018
Nastavljene su aktivnosti na projektu “Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike”. Dana 18. i 19. prosinca 2018. godine na Policijskoj akademiji djelatni kadar policijskih postaja grada Zagreb i zagrebačkog prstena imao je priliku čuti nešto više o nevidljivom invaliditetu te sa drugim sudionicima podijeliti iskustva u dosadašnjem radu. Posebnost ovih radionica je sudjelovanje […]