Bolje obrazovanje za bolji svijet!

Stvaranje stručnih kapaciteta za osiguravanje kvalitetne podrške osobama s invaliditetom u zajednici!

Obrazovni programi

COO Validus provodi formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih (usavršavanja, tečajevi, treninzi, orijentacijski programi). Programi su prilagođeni potrebama organizacija ili osoblja koje radi s osobama s intelektualnim teškoćama (OIT), kao i s osobama s invaliditetom općenito.

Studijski posjeti

COO Validus nudi organizirane studijske posjete programima i uslugama podrške u zajednici u Hrvatskoj. Studijski posjeti omogućavaju sudionicima da iz prve ruke iskuse kako funkcioniraju službe te kako se podrška u zajednici provodi u praksi.

Osvještavanje javnosti

Polazeći od Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jasno je da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava kao i ostali članovi društva, no društvo još uvijek ne prepoznaje članove s teškoćama kao sebi jednake. Stoga provodimo aktivnosti osviještavanja javnosti o pravima osoba s invaliditetom te o potrebi prihvaćanja različitosti kao snage društva.

Inkluzija je pravo, a ne privilegija.

Misija i vizija

Stvaranje stručnih kapaciteta za osiguravanje kvalitetne podrške osobama s invaliditetom za život u zajednici. Educirano i kompetentno osoblje je od ključne važnosti za razvoj kvalitetnih usluga u zajednici. Društvo znanja koje promiče vrijednosti i prava osoba s invaliditetom te koje pozitivno doprinosi njihovoj kvaliteti življenja u zajednici.

Pokreni video
Skip to content