Održana trodnevna edukacija na temu „Nježno poučavanje – Izazovna ponašanja kod osoba s intelektualnim teškoćama“

U razdoblju od 15. do 17. prosinca 2014. godine COO Validus proveo je trodnevnu edukaciju na temu „Nježno poučavanje – izazovna ponašanja kod osoba s intelektualnim teškoćama“. U edukaciji su sudjelovali stručni radnici Centra za rehabilitaciju Zagreb i Centra za rehabilitaciju Stančić.

Cilj edukacije bio je jačanje kompetencija stručnjaka iz navedenih Centara kako bi mogli pružati odgovarajuću podršku osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju. Bili su prezentirani novi modeli u pristupu osobama koje manifestiraju izazovna ponašanja. U skladu s novim modelima na izazovna ponašanja gledamo kao na: (1) simptom za nezadovoljene potrebe; (2) način komunikacije sa okolinom; (3) poruke koje nam govore važne stvari o osobi i kvaliteti njegovog/njezinog života; (4) posljedicu disfunkcionalne organizacije (pružatelja usluga).

Razgovaralo se o pozitivnim i negativnim iskustvima sudionika o suočavanju s izazovnima ponašanjima, postupcima i procedurama koje se primjenjuju u praksi.

Edukacija se provodila u sklopu projekta „Transformacija i deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Zagreb i Centra za rehabilitaciju Stančić“. Edukaciju je vodila psihologinja Slavenka Martinović.

Skip to content