23
ruj
2015
Dana 21. i 22. rujna 2015. godine COO Validus je proveo četvrtu, ujedno i zadnju radionicu iz stručnog usavršavanja na temu „Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti osoba s intelektualnim teškoćama“. U usavršavanju sudjelovali su predstavnici Centra za rehabilitaciju Rijeka, Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, Centra za rehabilitaciju Zagreb, Centra za inkluziju […]
23
ruj
2015
On September 21-22, 2015, COO Validus carried out the last workshop in the professional training on “Person-centered planning – creating a better future for persons with intellectual disabilities”. The participants were, as in previous modules and workshops, representatives of the Centre for Rehabilitation Rijeka, Home for Mentally Ill Adults Turnić, Centre for Rehabilitation Zagreb, Centre […]