26
ruj
2016

U razdoblju od 19. do 23. rujna 2016. godine ravnateljica COO Validus, Slavenka Martinović, uspješno je održala u organizaciji Pro ACT u Bukureštu edukaciju za pružanje usluge organiziranog stanovanja zaposlenicima organizacije od kojih je najveći broj osoba u direktnoj podršci.

Pro ACT je neprofitna organizacija osnovana u travnju 2011. godine koju vodi tim stručnjaka iz područja humanističkih društvenih znanosti s iskustvom u reformiranju sustava socijalnih usluga. Organizacija snažno vjeruje u razvojni potencijal svakog čovjeka u društvu u kojem svatko se tretira s poštovanjem i na jednaki način te se vode vrijednostima kao što su: povjerenje, poštovanje ljudskog bića, vjerovanje u samoodređenje, socijalna pravda, suosjećanje i odgovornost za buduće generacije. Pro ACT nude socijalne usluge i promovira stručne prakse u obrazovanju i socijalnom području. Organizacija je usmjerena na deinstitucionalizaciju odraslih osoba s invaliditetom, nudeći alternative u zajednici kako bi na taj način doprinijelo radikalnoj promjeni percepcije u pogledu osoba s invaliditetom, stavljajući ih u kontekst normalnog življenja i dajući im vrijednost kroz uloge kao što su: stanovnik u kući i u zajednici, poslodavac, suradnik, susjed, prijatelj, kupac itd.

Cilj edukacije bio je prenijeti nova specifična znanja i vještine u području pružanja usluga u zajednici osobama s invaliditetom s naglaskom na osobno usmjerenom pristupu, aktivnoj podršci, komunikaciji, izazovnim ponašanjima, spolnosti i seksualnosti te razvijanju partnerskog odnosa kako bi osoblje osnažilo za pružanje odgovarajuće podrške osobama s invaliditetom. U vrlo motivirajućoj i aktivnoj atmosferi razgovaralo se o osobnim iskustvima i izazovima te mogućim rješenjima kako bi osoblje u podršci odgovorilo na potrebe osoba s invaliditetom. Tijekom 5-dnevne edukacije, Slavenka je imala priliku i posjetiti nekoliko zajednica u kojima žive osobe s invaliditetom te upoznati se s načinom njihovih života. Po završetku edukacije sudionicima su podijeljene potvrde o sudjelovanju.

Edukacija se pokazala vrlo motivirajućom i korisnom te se nadamo ponovnoj suradnji i gostovanju u Pro ACT-u u Rumunjskoj.

 

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

26
ruj
2016

During September 19-23, 2016, director of CAE Validus Slavenka Martinović, was successfully held the training for supported housing service provision for the employees of organization Pro ACT in Bucharest of which the largest number is the staff in direct support.

Pro ACT is a non-profit organization founded in April 2011 that is led by a team of professionals in human social sciences with experience in reforming social services system. Organization has a strong belief in the development potential of every human in a society where everyone is treated respectfully and equally. Their values are: trust, respect for the human being, belief in self-determination, social justice, empathy, and responsibility to the next generations.

Pro ACT offers social services and promotes professional practices in education and social fields. It is focused on deinstitutionalizing adults with disabilities, offering community based alternatives in order to contributes to the radical change of perception regarding persons with disabilities, putting them in context of normal living and giving them value through roles such as: inhabitant in a house and into a community, employer, contributor, neighbour, friend, buyer etc.

The aim of training was to share new specific knowledge and skills in the field of community based service provision for people with disabilities, with an emphasis on person-centred approach, active support, communication, challenging behaviors, sexuality and development of partnership in order to strengthen the staff to provide appropriate support to people with disabilities. Personal experiences, challenges and possible solutions were discussed in very motivating and active atmosphere in order to support staff be able to respond to the needs of people with disabilities.

During the 5-day training Slavenka had the opportunity to visit several flats where people with disabilities live and to familiarize with their way of living.

 

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Works with AZEXO page builder