23
svi
2017

Od 17. do 19. svibnja 2017. predstavnica COO Validus, Željka Ciler, sudjelovala je na V. Međunarodniom andragoškom simpoziju u hotelu Ilirija Resort u Biogradu na Moru u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Tema simpozija bila je Modernizacija i internacionalizacija obrazovanja odraslih, a u radu simpozija sudjelovalo je gotovo 200 sudionika – andragoških djelatnika i stručnjaka iz nekoliko europskih zemalja. Tijekom trodnevnog rada simpozija stručnjaci iz područja obrazovanja odraslih informirani su o najnovijim trendovima i aktualnostima iz politika obrazovanja odraslih na nacionalnoj i europskoj razini, uključujući i primjere dobre prakse iz mnogih europskih zemalja.

Na simpoziju razgovaralo se između ostalog o: reformi obrazovanja i prioritetima u obrazovanju odraslih, E-učenju kao katalizatoru cjeloživotnog učenja, kompetentnosti andragoških djelatnika kao jednog od polazišta izgradnje i osiguranja kvalitete sustava obrazovanja odraslih, ulozi samovrjednovanja u procesu osiguranja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih te o obrazovanju odraslih uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Sudjelovanje stranih predavača omogućilo je upoznavanje sudionika s web portalom za obrazovanje odraslih Ich will lernen njemačkog udruženja za obrazovanje odraslih (Deutscher Volkshochschul-Verband E. V. / DVV), strukovnom kvalifikacijom nastavnika u obrazovanju odraslih u Estoniji te pilot projektom u neformalnom obrazovanju Mreža Open Badge.

Sudionici su imali mogućnost sudjelovati u nizu radionica te razraditi Individualizaciju nastavnog procesa u obrazovanju odraslih, naučiti Kako započeti izradu online tečaja i Kako pristupiti procesu samovrjednovanja, pobliže se upoznati s Refleksijom kao dijelom strukovne kvalifikacije nastavnika u obrazovanju odraslih u Estoniji itd. Željka je sudjelovala u dvije radionice na temu Individualizacija nastavnog procesa u obrazovanju odraslih te Kako pristupiti procesu samovrjednovanja.

Kroz bogat program simpozija istaknuti stručnjaci za obrazovanje odraslih informirali su sudionike, prenijeli im svoja iskustva te omogućili stjecanje novih andragoških znanja i vještina čime ujedno stječu mogućnost podizanja kvalitete posla koji obavljaju na još višu razinu.

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

23
svi
2017

From May 17-19, 2017, representative of CAE Validus, Željka Ciler, participated at the 5th International Andragogical Symposium at Ilirija Resort Hotel in Biograd na Moru, which was organized by the Agency for Vocational Education and Adult Education. The topic of the symposium was the modernization and internationalization of adult education, and almost 200 participants – andragogical experts and experts from several European countries – participated in the symposium. During the three-day work of the symposium, experts in the field of adult education have informed about the latest trends and trends in adult education policies at national and European level, including examples of good practice from many European countries.

Among many topics, it was discussed about: the education reform and adult education priorities, E-learning as a catalyst for lifelong learning, the competence of andragogical experts as one of the starting points for building and quality assurance of adult education systems, the role of self-assessment in the process of quality assurance of adult education institutions and adult education with the application of the Croatian Qualifications Framework. The participation of foreign lecturers enabled the participants to be familiarized with the web portal for adult education Ich will lernen from the German Association for Adult Education (Deutscher Volkshochschul-Verband E.V. / DVV), vocational qualification of adult education teachers in Estonia and pilot project in informal education Open Badge Network.

Participants had the opportunity to participate in a series of workshops and to develop the Individualization of the adult education process, to learn How to start developing an online course and How to approach the self-assessment process, to get to know more about Reflection as a part of vocational qualifications of adult education teachers in Estonia etc. Our representative participated in two workshops Individualization of the Educational Process in Adult Education and How to Access the Self-Assessment Process.

Through a rich program of symposium, adult education experts informed the participants, shared their experiences and enabled the acquisition of new andragogical knowledge and skills, thereby gaining the ability to raise the quality of work they perform to an even higher level.

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Works with AZEXO page builder