15
pro
2017

Dana 13. i 14. prosinca 2017. godine naša predstavnica COO Validus, Šeila Mustafić Petrović, sudjelovala je na prvom modulu edukacije o menadžementu volontera. Edukacija se održava u sklopu projekta “Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice” koji provodi Volonterski centar Zagreb u partnerstvu s Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva, Mrežom udruga Zagor, ACT Grupom, Agencijom lokalne demokracije Sisak, Udrugom IKS te Domom za starije osobe Centar (Zagreb). Projekt se financira iz Europskog socijalnog fond te uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH. Cilj projekta je doprinijeti izgradnji društva u kojem volonterstvo predstavlja pokretačku snagu aktivnih, odgovornih i humanih zajednica te snažno doprinosi socijalnom i gospodarskom razvoju.

Edukacija će se provoditi po Nacionalnom kurikulumu menadžmenta volontera, a cilj je educirati i osnažiti organizatore volontiranja za menadžment volontera te za kvalitetnu provedbu volonterskih programa.

1 Comment

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

15
pro
2017

On December 13th and 14th, 2017, our representative of COO Validus, Šeila Mustafić Petrović, participated in the first module of education on volunteer management. Education was held within the project “On Waves of Volunteering – Infrastructure for Strong and Associate Communities” carried out by the Volunteer Center Zagreb in partnership with the Croatian Center for Volunteering Development, the Zagor Network, the ACT Group, the Local Democracy Agency of Sisak, the IKS Association and the Old Town persons Centar (Zagreb). The project is funded from the European Social Fund and co-financed by the Office for NGOs. The aim of the project is to contribute to the developing of a society in which volunteering represents the driving force of active, responsible and human communities and strongly contributes to social and economic development.

Education will be carried out according to the National Volunteer Management Curriculum and the goal is to educate and strengthen volunteer organizers for volunteer management and for the quality implementation of volunteer programs.

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Works with AZEXO page builder