22
svi
2018
From 14th to 17th May, CAE Validus carried out the final lectures in the framework of the project “Disability Awareness Training for Police Employees” for the students of the Police School “Josip Jović”. The remaining activities of the project are education for students of the Police Academy and workshops for active police personnel.
22
svi
2018
Od 14. do 17. svibnja odražana su završna predavanja u okviru projekta “Podizanje svijesti o osobama s invaliditetom za policijske djelatnike” za polaznike Policijska škola “Josip Jović”. Preostale aktivnosti projekta su edukacije za studente Policijske akademije i radionice za djelatni policijski kadar. Evo što su neki od polaznika rekli, što im je bilo posebno zanimljivo: […]
21
svi
2018
Last weekend, on the 18th, 19th and 20th May, CAE Validus carried out the third workshop on Person-Centered Planning. Participants had the opportunity to present the maps they had created as their homework and practice using the PATH planning tool.    
21
svi
2018
Proteklog vikenda, 18., 19. i 20. svibnja, održana je treća radionica iz osobno usmjerenog planiranja na kojoj su polaznici imali priliku predstaviti mape koje su izradili kao domaću zadaću te vježbati proces izrade puta.    
10
svi
2018
On 9th and 10th May 2018, COO Validus Director, Nataša Tomljenović, in cooperation with Jelena Soudil-Prokopec, mag.reh., held lectures for 2nd, 3rd and 4th grade students of Osijek School of Economics and Administration. Lectures were organized within the subject of “Human Rights” and discussed raising awareness of people with disabilities and the Convention on the […]
10
svi
2018
9. i 10. svibnja 2018., ravnateljica COO Validus, Nataša Tomljenović, u suradnji s Jelenom Soudil-Prokopec, mag.reh., održala je predavanja za učenike 2., 3. i 4. razreda Ekonomske i upravne škole Osijek. Predavanja su organizirana u okviru predmeta “Ljudska prava”, a razgovaralo se o podizanju svijesti o osobama s invaliditetom i Konvenciji o pravima osoba s […]
02
svi
2018
On 2nd May 2018, the first generation of attendees of the training program Assistant to Persons with Disabilities in Supported Employment received their certificates. Congratulations!
02
svi
2018
Danas, 2. svibnja 2018., prvoj su generaciji polaznika edukacije za asistenta osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku uručena uvjerenja o osposobljavanju. Čestitamo!