Održana predavanja za učenike Ekonomske i upravne škole Osijek

9. i 10. svibnja 2018., ravnateljica COO Validus, Nataša Tomljenović, u suradnji s Jelenom Soudil-Prokopec, mag.reh., održala je predavanja za učenike 2., 3. i 4. razreda Ekonomske i upravne škole Osijek. Predavanja su organizirana u okviru predmeta “Ljudska prava”, a razgovaralo se o podizanju svijesti o osobama s invaliditetom i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Tijekom svog školovanja većina učenika, ukoliko nema u obitelji osobu s invaliditetom, nema stvarnu informaciju o životu osoba s invaliditetom i njihovom položaju u društvu. Za koju godinu, stupanjem na tržište rada, neki od njih bit će u prilici susretati se i komunicirati s osobama s nevidljivim invaliditetom te se nadamo da su im ova predavanja pružila osnovu za kvalitetan rad.

Skip to content