Završna predavanja projekta “Podizanje svijesti o osobama s invaliditetom za policijske djelatnike”

Od 14. do 17. svibnja odražana su završna predavanja u okviru projekta “Podizanje svijesti o osobama s invaliditetom za policijske djelatnike” za polaznike Policijska škola “Josip Jović”. Preostale aktivnosti projekta su edukacije za studente Policijske akademije i radionice za djelatni policijski kadar.
Evo što su neki od polaznika rekli, što im je bilo posebno zanimljivo:
  • Svjedočenje ljudi koji su proveli veći dio svojih života u institucijama, njihov pozitivan stav i želja za životom i ljubavlju me posebno inspirirala.
  • Posebno mi je bilo zanimljivo što se osoba s invaliditetom izborila za svoja prava i dokazala da ništa nije nemoguće.
  • Zanimljivo je bilo što smo na kratko ušli u svijet ljudi koji su na neki način bili „zarobljeni“ i nisu mogli živjeti onako kako su oduvijek htjeli i zapravo kakav je život u tim institucijama za osobe s teškoćama.
  • Ljubav, posvećenost i pažnja ljudi koji su omogućili osobama s teškoćama da normalno žive.
  • Velika volja za životom, uspjehom te samostalnošću.
Skip to content