29
stu
2018
On November 28th 2018 a lecture was held for students of the 5th year of specialist studies at the Police Academy within the project “Disability Awareness Training for Police Employees”.  It was interesting that students joined with their stories and examples and shared their experiences as family members of a person with disabilities. Difficulties in […]
29
stu
2018
Dana 28. studenog 2018. održano je predavanje za studente 5. godine specijalističkog studija na Policijskoj akademiji u okviru projekta “Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike”.  Zanimljivo je bilo što su se studenti uključili sa svojim pričama i primjerima te su podijelili svoja iskustva kao članovi obitelji osobe s teškoćama. Teškoće s uključivanjem osoba […]
13
stu
2018
On November 13th 2018, the final exam for assistant to persons with disabilities in supported employment was held. The training program is focused on training assistants to provide quality, individually tailored support for people with intellectual and/or psychosocial (mental) disabilities at work. All six participants successfully passed the final exam.
13
stu
2018
Dana 13. studenog 2018. održan je ispit za asistente/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku. Riječ je o programu usmjerenom na osposobljavanje asistenata za pružanje kvalitetne individualno prilagođene podrške osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim (mentalnim) teškoćama na radnom mjestu. Svih šest polaznika osposobljavanja uspješno je položilo završni ispit.
12
stu
2018
On November 12th 2018, the training for helpers to persons with intellectual disabilities in organized housing started for staff of the Association for Promoting Inclusion Organized Housing Sisak. On the first day introductory lectures were held on the concept of inclusion and the position of people with intellectual disabilities. Participants engaged in conversations, had the […]
12
stu
2018
Dana 12. studenog 2018. započelo je osposobljavanje za pomoćnika osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju za radnike Udruge za promicanje inkluzije Organizirano stanovanje Sisak. Prvog dana održana su uvodna predavanja o pojmu inkluzije i položaju osoba s intelektualnim teškoćama. Polaznici su se uključili u razgovor, imali priliku međusobno se bolje upoznati i razmijeniti dosadašnja […]
08
stu
2018
On November 8th 2018, lectures were given for regular students of the first year of the Police Academy, within the project “Disability Awareness Training for Police Employees”. It was interesting to hear the experience of police work in the field, their questions and examples from practice, because part of the students has practical experience from […]
08
stu
2018
Dana 8. studenog 2018. održana su predavanja za redovne studente prve godine Policijske akademije, u okviru projekta “Edukacija podizanja svijesti o invaliditetu za policijske djelatnike”. Bilo je zanimljivo čuti iskustva policije na terenu, njihova pitanja i primjere iz prakse, jer dio studenata ima praktična iskustva s radnog mjesta. U nastavku projektnih aktivnosti do kraja godine […]