22
sij
2019
U petak 18. siječnja 2019. godine, održana je završna provjera znanja za skupinu asistenata u direktnoj podršci Udruge za promicanje inkluzije, Organizirano stanovanje Sisak. Trinaest asistenata koji već imaju iskustva u radu uspješno je položilo završni ispit i time formaliziralo svoja znanja. Čestitamo svima na uloženom trudu i želimo uspješan rad!
22
sij
2019
On Friday, January 18th 2019, the final exam was held for a group of assistants in the direct support employed in the Association for Promoting Inclusion, Organized Housing Sisak. Thirteen assistants who already have work experience successfully passed the final exam and formalized their knowledge. We congratulate everyone on their effort and wish them successful […]
18
sij
2019
On January 16th and 17th 2019, Nataša Tomljenović and Slavenka Martinović held lectures for pupils of the Osijek School of Economics and Administration and discussed about awareness on people with disabilities and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is the continuation of a successful collaboration with this school, where the […]
18
sij
2019
16 i 17.siječnja 2019. godine, u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, Nataša Tomljenović i Slavenka Martinović su održale predavanja za učenike škole u okviru kojih se razgovaralo o podizanju svijesti o osobama s invaliditetom i UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Nastavak je ovo uspješne suradnje s ovom školom gdje su se provedenim aktivnostima […]