Objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) na pola radnog vremena

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 47/99. 35/08 i 127/19.) i  članka 51. Statuta Centra za obrazovanje odraslih Validus, Upravno vijeće Centra za obrazovanje odraslih Validus, na temelju odluke od 12.01.2022. godine, raspisuje

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž)

 Centra za obrazovanje odraslih Validus na pola radnog vremena 

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole, kod koje ne postoje zapreke za zapošljavanje u djelatnosti obrazovanja. Potrebno odlično poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prednost engleski) te dobro poznavanje propisa iz djelatnosti obrazovanja i djelatnosti socijalne skrbi, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

S ravnateljem se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine na pola radnog vremena, s mogućnošću reizbora.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) i radnom iskustvu (HZMO elektronski zapis), uvjerenje o nekažnjavanju te druge poželjne dokaze.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave, a prijave se podnose na adresu: COO Validus, Bleiweisova 15, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Kandidati će u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava biti obaviješteni o izboru odnosno imenovanju.

Skip to content