Završetak projekta „Ojačajmo civilno društvo“

U razdoblju od 27.07.2022. do 27.07.2023. se provodio projekt „Ojačajmo civilno društvo“ čiji je nositelj Centar za inkluzivne radne aktivnost (CIRA).

Uloga Centra za obrazovanje odraslih Validus kao projektnog partnera je bila da sudjeluje u:

U Elementu I. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva:

  • edukaciji zaposlenika OCD-a za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala OIT – a u okviru kojeg sudjeluje u pripremi radnih edukacijskih materijala i pripremi i održavanju 5 dvodnevnih edukacija, gdje će svojim dosadašnjim iskustvom i stručnošću u izvođenju edukacija posebno doprinijeti kvaliteti izvođenja ove aktivnosti

U Elementu V. Promidžba i vidljivost:

  • pripremi sadržaja i koordinaciji i pripremi medijskih i web objava, davanju izjava za medije i sudjeluje u pripremi i održavanju početnog predstavljanja projekta te završnog predstavljanja rezultata projekta

Zahvaljujemo nositelju projekta kao i svim sudionicima koji su sudjelovali na edukacijama te se nadamo ponovnoj suradnji i susretu nekom drugom prilikom!

.

Skip to content