Blaženka Filić Vulin, dipl.med.teh., prof.reh.
Od 1978. god. zdravstveni je voditelj u Centru za rehabilitaciju Zagreb. Ujedno je i stručni suradnik zdravstvenog veleučilišta i mentor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Od 2013. god. aktivno sudjeluje u procesu transformacije i deinstitucionalizacije na poslovima voditelja organiziranog stanovanja. Jedan je od osnivača Udruge za promicanje inkluzije i njen je član od 1997. god. Svoj rad posvetila je načelima poštivanja ljudskih prava i promoviranju uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice.