Bolje obrazovanje
za bolji svijet!
Stvaranje stručnih kapaciteta
za osiguravanje kvalitetne podrške
osobama s invaliditetom u zajednici
COO Validus provodi formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih (usavršavanja, tečajevi, treninzi, orijentacijski programi). Programi su prilagođeni potrebama organizacija ili osoblja koje radi s osobama s intelektualnim teškoćama (OIT), kao i s osobama s invaliditetom općenito.
COO Validus nudi organizirane studijske posjete programima i uslugama podrške u zajednici u Hrvatskoj i regiji. Studijski posjeti omogućavaju sudionicima da iz prve ruke iskuse kako funkcioniraju službe te kako se podrška u zajednici provodi u praksi.
Polazeći od Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jasno je da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava kao i ostali članovi društva, no društvo još uvijek ne prepoznaje članove s teškoćama kao sebi jednake. Stoga provodimo aktivnosti osviještavanja javnosti o pravima osoba s invaliditetom te o potrebi prihvaćanja različitosti kao snage društva.
Inkluzija je pravo, a ne privilegija.
Misija i vizija
Stvaranje stručnih kapaciteta za osiguravanje kvalitetne podrške osobama s invaliditetom za život u zajednici. Educirano i kompetentno osoblje je od ključne važnosti za razvoj kvalitetnih usluga u zajednici. Društvo znanja koje promiče vrijednosti i prava osoba s invaliditetom te koje pozitivno doprinosi njihovoj kvaliteti življenja u zajednici.
Drugi o nama
Puno toga sam naučila, puno stvari mogu primijeniti u svom svakodnevnom životu, puno interakcije, komentara, vježbi dovelo je do izuzetno pozitivne i poticajne atmosfere, u kratkom vremenskom periodu upoznala sam puno dobrih ljudi.
polaznica iz Zagreba
Atmosfera je odlična, ova edukacija nas je na neki način kao asistente ‘povezala’, dala nam priliku da razmijenimo iskustva, sve u svemu jako korisno!
polaznica iz Ozlja
Jako zanimljiva predavanja, naročito primjeri iz prakse, osjećam se kompetentnije, a vidim da su se i ostali susretali sa sličnim problemima s kojima se susrećemo u mojoj zajednici.
polaznik iz Karlovca
Neke teme su mi bile posebno korisne (aktivna podrška, izazovna ponašanja i krizne situacije). Smatram da će mi uvelike koristiti u budućem radu.
polaznica iz Grbavca
Drugačiji pristup osobama s intelektualnim poteškoćama, spoznaja da mnogi mogu puno toga samostalno raditi nego što su radili u instituciji, prava i obveze osoba u zajednici, koja potiču sva njihova znanja i vještine te talente.
polaznica iz Osijeka