Osobno usmjereno planiranje – kreiranje bolje budućnosti za osobe s invaliditetom
Ratificirajući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska je započela s razvojem sustava socijalne skrbi usmjerenog na korisnika. Takav sustav se temelji na načelima poštivanja ljudskih prava, slobode izbora i dostupnosti socijalnih usluga, individualizacije i uključenosti korisnika u zajednicu.
Osobno usmjereni pristup je upravo najbolji pristup za razvijanje socijalne inkluzije osoba s invaliditetom, bazirane na socijalnom modelu invaliditeta, ljudskim pravima i univerzalnom dizajnu.
Riječ je o skupini metoda i tehnika razvijenih u svrhu osnaživanja osoba s invaliditetom za samoodređeni život u zajednici. Razvijen je kao dio većeg pokreta za promicanje samoodređenja, samozastupanja i deinstitucionalizacije.
Cilj je osobno usmjerenog planiranja odrediti individualne interese i potrebe svake osobe te odrediti kakva je podrška i od koga je potrebna kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili u rokovima koje osoba želi. Osoba je aktivan i ključan sudionik u kreiranju svog plana podrške te je u najvećoj mogućoj mjeri uključena u razvoj, provedbu i u kasnijem tijeku evaluaciju svoga plana.
Osobno usmjereno planiranje, osim teoretskog okvira i dobrih ideja, nudi način na koji se principi normalizacije i socijalne uključenosti mogu provesti u praksi. Iako je osobno usmjereno planiranje prvenstveno bilo usmjereno na osobe s teškoćama, danas se primjenjuje u radu sa svim skupinama i organizacijama u izradi strateških planova.
Ova edukacija će otvoriti mogućnosti za osobe s teškoćama, njihove obitelji, pružatelje usluga i politički odgovorne osobe za boljim razumijevanjem osobno usmjerenog pristupa i pružiti praktičnu edukaciju u primjeni vizualnih alata za planiranje (MAPS i PATH).

Trajanje: dva modula (64 sati predavanja) i četiri radionice (64 sati vježbi)

Ciljana skupina: edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, osobe u neposrednoj podršci, roditelji, članovi obitelji i kreatori politika.
Svim polaznicima osiguravamo priručnik Osobno usmjereno planiranje.

Cijena: 7.000,00 kuna (za minimalno 15 polaznika)
Osobno usmjerena aktivna podrška
Osobni usmjerena aktivna podrška je tehnika koja se koristi za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti svakodnevnog života. Ona predstavlja niz postupaka i smjernica za rad s osobama bez obzira na stupanj, vrstu teškoće ili postojanje dodatnih teškoća.
Edukacija omogućuje stjecanje znanja o primjeni tehnike kako bi osobama s teškoćama omogućila uspješno sudjelovanje u smislenim aktivnostima i odnosima, pomogla im da postanu samostalni i uključeni te omogućila da preuzmu kontrolu nad svojim životima.
Smisao osobno usmjerene aktivne podrške je da, uz dostatnu podršku, ljudi mogu iskoristiti svaku priliku za sudjelovanje u aktivnostima i odnosima kod kuće ili u zajednici, na radnom mjestu ili u aktivnostima slobodnog vremena.

Trajanje: 2 dana

Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (asistenti), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelje ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji.
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal Aktivna podrška.

Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Komunikacija
“Nemoguće je ne komunicirati u situaciji kada se dvoje ljudi vide. Jer aktivnost ili neaktivnost, riječi ili šutnja, sve ima vrijednost poruke.” Paul Watzlawick
Veliki broj definicija komunikacije govori o složenosti tog procesa koji je presudan za stvaranje odnosa. Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa.
Istraživanja pokazuju da, iako je međuljudska komunikacija jedno od čovjekovih najvećih dostignuća, prosječan čovjek ne komunicira dobro. Loša komunikacija vodi do usamljenosti i udaljavanja od prijatelja, partnera, roditelja i djece, kao i do slabog uspjeha u poslu. Ponavljana i česta upotreba neprimjerene komunikacije može biti uzrok trajnom poremećaju međuljudskih odnosa.
U svakoj životnoj dobi sposobni smo naučiti efikasne komunikacijske vještine koje poboljšavaju međuljudske odnose i povećavaju zadovoljstvo u svakodnevnom životu. Vještine u odnosima s ljudima danas su ključan element uspjeha u raznim profesionalnim područjima, a naročito su važne u pomagačkim profesijama.

Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (asistenti), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal Komunikacija.

Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Izazovna ponašanja osoba s intelektualnim teškoćama (Gentle teaching)
Tradicionalni pristup osobama s intelektualnim teškoćama i još k tome s izazovnim ponašanjima možemo opisati kao „kontroliraj i ispravi/popravi“. To u praksi znači da stručnjaci preuzimaju kontrolu nad takvim ponašanjem koristeći sva dostupa sredstva od fizičkog i kemijskog obuzdavanja (npr. lijekovima ili sl.) do nagrađivanja i kažnjavanja koristeći metode tzv. uvjetovanog poželjnog ponašanja.
Svakodnevna praksa nam pokazuje kako ovakav pristup nije efikasan dok istovremeno osobu stavljamo u poziciju objekta. Osobe s intelektualnim teškoćama koje su podvrgnute ovakvom pristupu i tehnikama nikada nisu sretni ljudi, njihova iskustva su bolna i ponižavajuća. Čim nema kontrole (izvanjskog pritiska) ponašanja se vraćaju na stare poznate obrasce. To dovodi do povećanja napora da se uspostavi jača kontrola često i s drastičnijim, a ponekad i opasnijim metodama.
Ova edukacija pruža priliku da promijenite tradicionalni pristup u radu kroz povećanje svojih kompetencija za rad s osobama s izazovnim ponašanjima bez obzira jesu li oni dio vašeg profesionalnog ili privatnog života.

Trajanje: 2 dana

Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (osobni asistenti, radni asistenti/instruktori), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal.

Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.