Reference

 • Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod
 • Centar za rehabilitaciju Stančić
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb
 • Centar za rehabilitaciju Rijeka
 • Udruga za samozastupanje
 • Udruga Rajska ptica, Karlovac
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Centar za pružanje usluge u zajednici Osijek “JA kao i TI”
 • Centar za rehabilitaciju Mala Terezija – Vinkovci
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
 • Centar za inkluziju i socijalne usluge, Bjelovar
 • Centar za socijalnu inkluziju Šibenik
 • Dom za odrasle osobe Zemunik
 • Osječki centar za inkluziju
 • Udruga za autizam Zagreb
 • Udruga za inkluziju „Lastavice“ Split
 • Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Međimurske županije
 • Centar za inkluzivne radne aktivnosti Zagreb
 • Podružnice HZZ
 • Udruga Latica, Pakrac
 • Udruga Susret, Zagreb
 • Centar za rehabilitaciju Pula
 • Dom za odrasle osobe Turnić
 • Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula
 • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono Split
 • Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“
 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 • Udruga „Inkluzija“ Brčko distrikt, Brčko
 • Udruženje za pomoć osobama s mentalnom retardacijom “KUTAK RADOSTI” Gradačac
 • Udruženje za socijalno uključivanje osoba sa MR Tuzlanskog Kantona, Tuzla
 • Društvo ujedinjenih građanskih akcija Duga
 • Poraka Negotino
 • Solem Skopje
 • Ministarstvo za trud i socijalna politika Makedonije
 • Hand in Hand, Tbilisi, Gruzija
 • Keystone Human Services International Moldova Association, Moldavija
 • ProACT, Rumunjska
 • Ceva de spus, Rumunjska
 • Socia, Bratislava, Slovačka
Skip to content