Formalni programi

Program je usmjeren na osposobljavanje osoblja koje radi u službama podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici kao i na one osobe koji ne posjeduju radno iskustvo u pružanju podrške, a koji žele u budućnosti raditi kod pružatelja usluga u sustavu socijalne skrbi.
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 
 • razviti odnos s osobama s invaliditetom u skladu sa suvremenim pristupima inkluzije i jednakopravnosti
 • upoznati se sa suvremenim modelima podrške u zajednici za osobe s invaliditetom
 • razumjeti značenje ljudskih prava
 • razumjeti načela osobno usmjerenog pristupa i razlikovati institucionalno od osobno usmjerenog planiranja
 • prepoznati osnovne potrebe osobe, razumjeti ponašanje osoba
 • komunicirati i podržati osobe s intelektualnim teškoćama u procesu komunikacije i razumjeti kako osobama pružiti podršku pri donošenju odluka
 • razumjeti važnost uključenosti osobe u aktivnosti i odnose kod kuće i u zajednici i potencijalne rizike neuključenosti, neaktivnosti, dosade i izoliranosti
 • provoditi postupke aktivne podrške osobi koja prima podršku u skladu s njenim individualnim potrebama
 • pružati osobi podršku u svim aktivnostima svakodnevnog života
 • raditi na primjeren način u službama podrške u zajednici; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka
 • primjenjivati pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć
 
Trajanje programa i oblik nastave: 237 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 97 sati, vježbe 60 sati i praktični dio – 80 sati).
 

Uvjeti za upis: navršenih 18 godina života, minimalno završena srednja škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta osobama s intelektualnim teškoćama.

 
Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal koji je izrađen prema nastavnom planu i programu.
 
Cijena programa: 730,00 EUR (za minimalno 15 polaznika). Cijena ujedno ovisi i o mjestu izvođenja.
Program je usmjeren na osposobljavanje osoblja koje radi na manje složenim poslovima u službama podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici kao i za one osobe koji ne posjeduju radno iskustvo u pružanju podrške.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • razlikovati i primijeniti tehnike rada s osobama s intelektualnim teškoćama koje pomažu uključivanje korisnika u aktivnosti zajednice, u radne aktivnosti, u smisleno provođenje slobodnog vremena kao i pružanje podrške kod donošenja svakodnevnih odluka
 • prepoznati osnovne potrebe osoba, komunicirati s njima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona
 • koristiti tehnike aktivne podrške u svakodnevnim životnim aktivnostima (briga o osobnoj higijeni, briga o prostoru u kojemu živi, priprema hrane, korištenje javnog prijevoza, održavanja prijateljstava i poznanstava)
 • primjenjivati mjere sigurnosti i brige za zdravlje osoba sa intelektualnim teškoćama
 • primjenjivati pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć
 
Trajanje programa i oblik nastave: 134 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 62 sata, vježbe 32 sati i praktični dio – 40 sati).
 

Uvjeti za upis: navršenih 18 godina života, završena minimalno osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika/ice osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju.

 
Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal koji je izrađen prema nastavnom planu i programu.
 
Cijena programa: 470,00 EUR (za minimalno 15 polaznika). Cijena ujedno ovisi i o mjestu izvođenja.
Program je usmjeren na osposobljavanje osoblja koje radi u službama podrške osobama s mentalnim (psihosocijalnim) teškoćama u zajednici kao i na sve one osobe koje, osim što zadovoljavaju formalne uvjete upisa, imaju izražen interes, motivaciju i senzibilitet za rad sa osobama s mentalnim teškoćama.
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: 
 • razlikovati osnovne vrste psihičkih bolesti i razumjeti njihov utjecaj na osobu
 • prepoznati osnovne potrebe osobe s mentalnim teškoćama i komunicirati na primjeren način
 • koristiti pristup pružanja osobno usmjerene aktivne podrške u svakodnevnim životnim aktivnostima
 • komunicirati sa suradnicima primjereno primjenjujući pravila poslovnog bontona
 • provoditi koncept oporavka, osnaživanja kao i izgradnje i održavanja prijateljstava i veza
 • pružiti osobi podršku u svakodnevnom životu u stanu i zajednici
 • pružati podršku osobi, u mjeri u kojoj joj je potrebna, da bi bila uspješna u aktivnostima svakodnevnog života
 • primjenjivati mjere sigurnosti i brige za zdravlje osoba s mentalnim teškoćama
 • primjenjivati pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć
 
Trajanje programa i oblik nastave: 165 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 69 sata, vježbe 31 sati i praktični dio – 65 sati). 
 

Uvjeti za upis: navršenih 18 godina života, završena srednja škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta/ice osobama s mentalnim teškoćama u organiziranom stanovanju.

 
Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal koji je izrađen prema nastavnom planu i programu. 
 
Cijena programa: 590,00 EUR (za minimalno 15 polaznika). Cijena ujedno ovisi i o mjestu izvođenja.
Program je usmjeren na osposobljavanje asistenata za pružanje kvalitetne individualno prilagođene podrške osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim (mentalnim) teškoćama na radnom mjestu koja uključuje pripremu i prilagodbu na novu radnu sredinu, podršku pri izvođenju samog radnog zadatka, poticanju i podržavanje socijalne integracije osobe u radnoj okolini kao i redovito praćenje i pružanje podrške u cilju ostvarivanja radne efikasnosti, kvalitete radnog življenja i na taj način dugotrajnog zadržavanja radnog mjesta.
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • prepoznati potrebe osobe s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama na radnom mjestu
 • koristiti osobno usmjeren pristup u podršci osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama kod pripreme i izvršavanja radnih zadataka koristeći tehnike aktivne podrške
 • koristiti načela osobno usmjerenog pristupa i aktivne podrške u poticanju socijalne interakcije i izgradnje prirodne podrške na radnom mjestu
 • komunicirati na primjeren način s osobama s intelektualnim i/ili psihosocijalnim teškoćama kao i s drugim osobama iz radne sredine osobe (suradnici, kolege i nadređene osobe)
 • prepoznati krizne situacije i adekvatno na njih odgovoriti
 • primijeniti mjere sigurnosti i zaštite na radu i pružiti prvu pomoć
 
Trajanje programa i oblik nastave: 149 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 46 sati, vježbe 23 sati i praktični dio – 80 sati).
 

Uvjeti za upis: navršenih 18 godina života, završena minimalno srednja škola, potvrda o nekažnjavanju i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta/ice osobama s invaliditetom u zapošljavanju/radu uz podršku.

 
Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal koji je izrađen prema nastavnom planu i programu.
 
Cijena programa: 520,00 EUR (za minimalno 15 polaznika). Cijena ujedno ovisi i o mjestu izvođenja.
Skip to content