Neformalni programi

Ratificirajući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska je započela s razvojem sustava socijalne skrbi usmjerenog na korisnika. Takav sustav se temelji na načelima poštivanja ljudskih prava, slobode izbora i dostupnosti socijalnih usluga, individualizacije i uključenosti korisnika u zajednicu.
 
Osobno usmjereni pristup je upravo najbolji pristup za razvijanje socijalne inkluzije osoba s invaliditetom, bazirane na socijalnom modelu invaliditeta, ljudskim pravima i univerzalnom dizajnu. Riječ je o skupini metoda i tehnika razvijenih u svrhu osnaživanja osoba s invaliditetom za samoodređeni život u zajednici. Razvijen je kao dio većeg pokreta za promicanje samoodređenja, samozastupanja i deinstitucionalizacije.
 
Cilj je osobno usmjerenog planiranja odrediti individualne interese i potrebe svake osobe te odrediti kakva je podrška i od koga je potrebna kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili u rokovima koje osoba želi. Osoba je aktivan i ključan sudionik u kreiranju svog plana podrške te je u najvećoj mogućoj mjeri uključena u razvoj, provedbu i u kasnijem tijeku evaluaciju svoga plana.
 
Osobno usmjereno planiranje, osim teoretskog okvira i dobrih ideja, nudi način na koji se principi normalizacije i socijalne uključenosti mogu provesti u praksi. Iako je osobno usmjereno planiranje prvenstveno bilo usmjereno na osobe s teškoćama, danas se primjenjuje u radu sa svim skupinama i organizacijama u izradi strateških planova.
 
Ova edukacija će otvoriti mogućnosti za osobe s teškoćama, njihove obitelji, pružatelje usluga i politički odgovorne osobe za boljim razumijevanjem osobno usmjerenog pristupa i pružiti praktičnu edukaciju u primjeni vizualnih alata za planiranje (MAPS i PATH).
 
Trajanje: dva modula (64 sati predavanja) i četiri radionice (64 sati vježbi)
 
Ciljana skupina: edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, osobe u neposrednoj podršci, roditelji, članovi obitelji i kreatori politika.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručnik Osobno usmjereno planiranje.
 
Cijena: 7.000,00 kuna (za minimalno 15 polaznika)
Osobni usmjerena aktivna podrška je tehnika koja se koristi za uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u aktivnosti svakodnevnog života. Ona predstavlja niz postupaka i smjernica za rad s osobama bez obzira na stupanj, vrstu teškoće ili postojanje dodatnih teškoća.
 
Edukacija omogućuje stjecanje znanja o primjeni tehnike kako bi osobama s teškoćama omogućila uspješno sudjelovanje u smislenim aktivnostima i odnosima, pomogla im da postanu samostalni i uključeni te omogućila da preuzmu kontrolu nad svojim životima.
 
Smisao osobno usmjerene aktivne podrške je da, uz dostatnu podršku, ljudi mogu iskoristiti svaku priliku za sudjelovanje u aktivnostima i odnosima kod kuće ili u zajednici, na radnom mjestu ili u aktivnostima slobodnog vremena.
 
Trajanje: 2 dana
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (asistenti), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelje ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal Aktivna podrška.
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
“Nemoguće je ne komunicirati u situaciji kada se dvoje ljudi vide. Jer aktivnost ili neaktivnost, riječi ili šutnja, sve ima vrijednost poruke.” Paul Watzlawick
 
Veliki broj definicija komunikacije govori o složenosti tog procesa koji je presudan za stvaranje odnosa. Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa.Istraživanja pokazuju da, iako je međuljudska komunikacija jedno od čovjekovih najvećih dostignuća, prosječan čovjek ne komunicira dobro. Loša komunikacija vodi do usamljenosti i udaljavanja od prijatelja, partnera, roditelja i djece, kao i do slabog uspjeha u poslu. Ponavljana i česta upotreba neprimjerene komunikacije može biti uzrok trajnom poremećaju međuljudskih odnosa.
 
U svakoj životnoj dobi sposobni smo naučiti efikasne komunikacijske vještine koje poboljšavaju međuljudske odnose i povećavaju zadovoljstvo u svakodnevnom životu. Vještine u odnosima s ljudima danas su ključan element uspjeha u raznim profesionalnim područjima, a naročito su važne u pomagačkim profesijama.
 
Trajanje: 2 dana
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (asistenti), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal Komunikacija.
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Tradicionalni pristup osobama s intelektualnim teškoćama i još k tome s izazovnim ponašanjima možemo opisati kao „kontroliraj i ispravi/popravi“. To u praksi znači da stručnjaci preuzimaju kontrolu nad takvim ponašanjem koristeći sva dostupa sredstva od fizičkog i kemijskog obuzdavanja (npr. lijekovima ili sl.) do nagrađivanja i kažnjavanja koristeći metode tzv. uvjetovanog poželjnog ponašanja.
 
Svakodnevna praksa nam pokazuje kako ovakav pristup nije efikasan dok istovremeno osobu stavljamo u poziciju objekta. Osobe s intelektualnim teškoćama koje su podvrgnute ovakvom pristupu i tehnikama nikada nisu sretni ljudi, njihova iskustva su bolna i ponižavajuća. Čim nema kontrole (izvanjskog pritiska) ponašanja se vraćaju na stare poznate obrasce. To dovodi do povećanja napora da se uspostavi jača kontrola često i s drastičnijim, a ponekad i opasnijim metodama.
 
Ova edukacija pruža priliku da promijenite tradicionalni pristup u radu kroz povećanje svojih kompetencija za rad s osobama s izazovnim ponašanjima bez obzira jesu li oni dio vašeg profesionalnog ili privatnog života.
 
Trajanje: 1 dan
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (osobni asistenti, radni asistenti/instruktori), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal.
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Zapošljavanje uz podršku prepoznato je kao najbolji način podrške osobama kojima je ona potrebna pri radu i zapošljavanju na otvorenom tržištu rada. Zapošljavanje uz podršku je plaćeni rad osoba s invaliditetom. Cilj je pronaći i prilagoditi smislene poslove u zajednici te osigurati osobi primjereno obučavanje i podršku na radnom mjestu. Zapošljavanje uz podršku zagovara osiguravanje prava na rad, poštivanje ljudskog dostojanstva i pruža mogućnost socijalnog i gospodarskog uključivanja osoba u zajednicu. To je model partnerstva u kojem su, uz osobu i članove tima službe zapošljavanja uz podršku, uključeni poslodavci, obitelj, skrbnici i po potrebi druge službe u zajednici koje su važne za samu osobu. 

Kroz ovo usavršavanje stječu se nove vještine i znanja za obavljanje poslova stručnjaka u uključivanju osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada. 
 
Trajanje: 2 dana
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (osobni asistenti, radni asistenti/instruktori), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal.
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Po definiciji, potrebe su energizirajuća stanja koja, ukoliko su zadovoljena vode prema zdravlju i dobrobiti pojedinca. Nezadovoljenje potreba doprinosi patologiji i nedostatku dobrobiti. 
 
Utjecaj zadovoljenja psiholoških potreba na svakodnevno zadovoljstvo tumači se kroz teoriju samoodređenja time da osoba kroz izbore zadovoljava svoje različite potrebe. Iako su i potrebe i aktivnosti različite, pretpostavlja se da upravo postizanje iskustava kompetencije, autonomije i povezanosti poboljšava osjećaj dobrobiti. Teorija samoodređenja pretpostavlja da će zadovoljenje osnovnih psiholoških potreba rezultirati većom subjektivnom dobrobiti, a time i njenom važnom komponentom – zadovoljstvom životom. 
 
Ovim programom stječete uvid u vlastite psihološke potrebe i načine kako ih zadovoljavate. Kroz osobno iskustvo učite o važnosti prepoznavanja i zadovoljenja potreba osoba kojima pružate podršku. 
 
 
Trajanje: 1 dan
 
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (osobni asistenti, radni asistenti/instruktori), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji
 
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal.
 
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Osobe s teškoćama su seksualna bića i izražavaju svoju seksualnost na vrlo raznolike načine, kao i svi ostali ljudi. Uvjerenje da ljudi s teškoćama nisu seksualna bića može proizlaziti iz ideje da ih se smatra djecom ili nalik djeci te da stoga nemaju prava koja pripadaju području seksualnog zdravlja. Svi ljudi trebaju privrženost, ljubav i intimnost, prihvaćanje i društvo drugih ljudi. 
 
Pravilno obrazovanje o seksualnom zdravlju te obrazovanje koje odgovara razvojnim potrebama pojedinca i koje prepoznaje i potvrđuje seksualnost svih ljudi, potrebno je kako bi osoba učila o samoj sebi, sigurnim odnosima i odgovornosti. 
 
Trajanje: 1 dan
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (osobni asistenti, radni asistenti/instruktori), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji.
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal.
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Kriza označava problematičnu, prijelomnu točku povezanu s potrebom donošenja odluke. Situacije koje uključuju psihičku krizu mogu biti posljedica intenzivnih osjećaja i stresa u kojem se osoba nalazi (npr. tjeskoba, depresija, ljutnja, panika, beznadnost), očite promjene u funkcioniranju (npr. zanemarivanje osobne higijene, neobična ponašanja) ili katastrofični životni događaji (npr. raskidi veza, gubitak sustava podrške ili stanovanja, gubitak autonomije ili roditeljskih prava, da je osoba bila žrtva nasilja ili prirodne katastrofe). Kroz ovu edukaciju dobiti ćete uvid u deset ključnih temeljnih vrijednosti kod adekvatnog kriznog odgovora, bez obzira na vrstu (podrijetlo) krize, situaciju u kojoj je potrebna podrška ili osobi koja pruža podršku. 
 
Također, preuzimanje odgovornosti i kontrole za svoj život znači i razraditi jasan krizni plan u vrijeme kad se osoba osjeća dobro te daje instrukcije (upute) na koji način skrbiti o njoj u trenucima kada se ne osjeća dobro. Krizni plan je različit od drugih planova jer će ga koristiti druge osobe. Stoga on mora biti jasan, razumljiv i nedvosmislen. 
 
Trajanje: 2 dana
 
Ciljana skupina: osoblje u neposrednoj podršci (osobni asistenti, radni asistenti/instruktori), edukacijski rehabilitatori, psiholozi, socijalni radnici, ravnatelji ustanova, radni terapeuti, roditelji i članovi obitelji
 
Svim polaznicima osiguravamo priručni materijal.
 
Cijena: na upit, ovisi o broju polaznika.
Skip to content