Peti modul edukacije “New Path to Inclusion Network”

Dana 25. i 26. ožujka 2014. godine, UPI u suradnji s Validusom, organizirao je peti modul edukacije o osobno usmjerenom planiranju u okviru europskog projekta „New Path to Inclusion Network”. U edukaciji su sudjelovali predstavnici udruga, Centra za rehabilitaciju Zagreb, Centra za rehabilitaciju Stančić te korisnici programa organiziranog stanovanja UPI sa svojom podrškom.

Cilj ovog modula bio je upoznati se i razumjeti proces MAPA (eng. MAP – Making Action Plans) i PUT (PATH – Planning Alternative Tommorow with Hope) kao ključnih alata za osobno usmjereno planiranje. Sudionicima je objašnjen proces MAPA u šest koraka pomoću koje se dolazi do opisa sposobnosti, vrlina i jakih strana u osobi. Također im je objašnjen i proces PUT u osam koraka kojim se oslikava najpoželjnija budućnost kojoj osoba teži te se postavljaju mogući ciljevi za postizanje te budućnosti.

Potom su sudionici bili podijeljeni u dvije grupe u kojima su se provele vježbe grafičkog prikazivanja procesa MAPA i PUT kako bi bolje praktično razumijeli ove alate. Od ključne važnosti bio je odabir facilitatora procesa, grafičkog facilitatora te fokus osoba koje su bile spremne podijeliti svoj život i vizije budućnosti sa pojedinom grupom kroz ova dva alata te samim time pokušati postaviti ciljeve za ostvarivanje vlastitih vizija budućeg života kojima teže. U ugodnoj atmosferi sudionici su imali priliku razmijeniti stajališta i razmišljanja o temi modula te podijeliti najzanimljivije trenutke tijekom provedbe oba procesa. Edukaciju su vodile Bojana Rozman i Slavenka Martinović, stručne suradnice Udruge za promicanje inkluzije.

Ovim modulom završena je inkluzivna edukacija iz osobno usmjerenih pristupa unutar europskog projekta „New Path to Inclusion Network” te zahvaljujemo svima na sudjelovanju.

http://www.personcentredplanning.eu

Skip to content