Zašto Centar za obrazovanje odraslih Validus?

Zato jer je Centar za obrazovanje odraslih Validus (COO Validus) prva (i još uvijek jedina) ustanova koja provodi jedinstvene programe obrazovanja za jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka i organizacija u pružanju i razvijanju usluga u zajednici za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i regiji.

Razvoj usluga u zajednici za osobe s invaliditetom postala je međunarodna obveza i strateško opredjeljenje Republike Hrvatske. S razvojem službi podrške u zajednici došlo je i do rasta potreba za kvalificiranim osobljem koje će u istim službama raditi. Zato su naši verificirani programi kasnije odgovorili i na potrebu sustava socijalne skrbi u procesu transformacije i deinstitucionalizacije i uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu.

Naše nastavno osoblje posjeduje značajno iskustvo u području socijalne skrbi i pružanju usluga u zajednici. U razvoju i provedbi programa obrazovanja COO Validus surađujemo s renomiranim stručnjacima iz Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije i SAD-a.

22

formalnih programa izvedeno

31

neformalnih programa izvedeno

10

zemalja posjećeno u sklopu edukacija

1679

osoba educirano

Misija i vizija 

Centra za obrazovanje odraslih Validus:

 

MISIJA

Stvaranje stručnih kapaciteta za osiguravanje kvalitetne podrške osobama s invaliditetom za život u zajednici. Educirano i kompetentno osoblje je od ključne važnosti za razvoj kvalitetnih usluga u zajednici.

 

VIZIJA

Društvo znanja koje promiče vrijednosti i prava osoba s invaliditetom te koje pozitivno doprinosi njihovoj kvaliteti življenja u zajednici.

Često postavljena pitanja:

Po završetku formalnih programa obrazovanja odraslih, koji su verificirani su od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, izdajemo uvjerenje o osposobljavanju, a po završetku neformalnih potvrdu o sudjelovanju.

Svi formalni programi obrazovanja se upisuju u e-radnu knjižicu.

Naravno, procesom deinstitucionalizacije i transformacije stacionarnih domova socijalne skrbi te razvojem službi podrške u zajednici došlo je i do rasta potreba za kvalificiranim osobljem – asistentima i ostalim stručnim osobljem koje će u istim službama raditi. Također, izlaskom osoba s teškoćama na tržište rada, raste potreba za zapošljavanjem radnih asistenata.

Da i to 15 bodova za pasivne sudionike i 25 bodova za predavače.

Skip to content