Predavanje u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek

16 i 17.siječnja 2019. godine, u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, Nataša Tomljenović i Slavenka Martinović su održale predavanja za učenike škole u okviru kojih se razgovaralo o podizanju svijesti o osobama s invaliditetom i UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Nastavak je ovo uspješne suradnje s ovom školom gdje su se provedenim aktivnostima ovaj put priključili i nastavnici škole za koje je organizirano predavanje u kojem je naglasak stavljen na izazovna ponašanja učenika s teškoćama.

 

Skip to content