Održan prvi skup na temu “Prevencija problema u ponašanju kod učenika s većim teškoćama u razvoju”

U petak, 22. veljače 2019., u prostorijama COO Validus održan je prvi od dva jednodnevna skupa pod nazivom “Prevencija problema u ponašanju kod učenika s većim teškoćama u razvoju”. Skup provodimo u sradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, a namijenjen je odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Predavači na ovom skupu su Nataša Tomljenović prof reh., Slavenka Martinović prof psihologije, Ante Badurina dipl soc. pedagog i Marijana Milanović dipl.def.

Skip to content