Održan drugi skup na temu “Prevencija problema u ponašanju kod učenika s većim teškoćama u razvoju”

U petak, 05. travnja 2019. održan i drugi dio stručnog skupa pod nazivom “Prevencija problema u ponašanju kod učenika s većim teškoćama u razvoju” u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Predavači na ovom skupu su Slavenka Martinović prof psihologije i Ante Badurina dipl soc. pedagog, a ovoga puta su obrađeni treći i četvrti modul na teme ‘Osobno usmjereni pristup i planiranje’ te ‘Intervencije – Gentle Teaching Approach’.

Skip to content