Primjeri dobre prakse organiziranog stanovanja osoba s intelektualnim teškoćama i radno okupacijski i programi stanovanja za jačanje kapaciteta

COO Validus je u razdoblju od 08.10 – 11.10.2020. u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači iz Splita proveo edukaciju na temu Primjeri dobre prakse organiziranog stanovanja osoba s intelektualnim teškoćama i radno okupacijski i programi stanovanja za jačanje kapaciteta unutar projekta ”Zajedno sretni” za Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači.

Edukaciju su vodili predavači Ante Badurina, prof.soc.ped. i Elina Petričec, mag.paed.soc. Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači je bio predivan domaćin, a polaznici su aktivnim sudjelovanje obogatili ovu edukaciju.

 

Skip to content