Objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) ustanove

Upravno vijeće Centra za obrazovanje odraslih Validus, Zagreb, Bleiweisova 15, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove (m/ž).

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole, kod koje ne postoje zapreke za zapošljavanje u djelatnosti obrazovanja. Poželjno dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prednost engleski) te dobro poznavanje propisa iz djelatnosti obrazovanja i djelatnosti socijalne skrbi, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B-kategorije te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

S ravnateljem se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine, s mogućnošću reizbora.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) i radnom iskustvu (HZMO elektronički zapis), uvjerenje o nekažnjavanju te druge poželjne dokaze.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 66/2021 od 16.06.2021.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave, a prijave se podnose na adresu: COO Validus, Bleiweisova 15, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidati će u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenja prijava biti obaviješteni o izboru, odnosno imenovanju.

Skip to content