Projekt ”Ojačajmo Civilno Društvo”

Naziv projekta: Ojačajmo Civilno Društvo

Korisnik: Centar za inkluzive radne akivnosti

Partner: Centar za obrazovanje odraslih Validus

 

Ukupna vrijednosti  projekta je 323.254,58 kn. Bespovratna sredstva osigurana su sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (274.766,39 HRK) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (48. 488,00 HRK), a u sklopu poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt traje od 27.07.2022. do 27.07.2023. a započeo je sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj ugovora: UP.04.2.1.11.0401, s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske  i Nacionalnom Zakladom za razvoj civilnoga društva, kao posredničkim tijelima.

 

Kratki opis projekta:

Projektom se jačaju kapaciteti zaposlenika OCD-a u 7 županija za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala osoba s intelektualnim teškoćama ,kroz stjecanje znanja i vještina zaposlenika za uvođenje inovativnih usluga i programa. U Gradu Zagrebu, mapiranjem potreba osoba s intelektualnim teškoćama u kriznim situacijama i dosztupnim uslugama te objavom dobivenih rezultatima jačaju se kapaciteti zaposlenika OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s intelekutalnim teškoćama u budućim kriznim situacijama. CIRA izobrazbom svojih zaposlenika u području prikupljanja sredstava i financijskom upravljanje, kao i izradom digitalnog alata za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u procesu uključivanja na tržište rada, jača svoje kapacitete za rad s krajnim korisnicima OIT.

 

Ciljane skupine:

Ciljana skupina ovog projektnog prijedloga su radnici/e organizacija civilnog društva čiji su korisnici ili članovi osobe s intelektualnim teškoćama, a s obzirom da su projektne aktivnosti usmjerene na 7 županija, od kojih je 5 županija izvan glavnih urbanih centara, ovim se projektnim prijedlogom doprinosi razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i osiguravanju ujednačenog regionalnog društvenog rasta i razvoja Republike Hrvatske, a s posebnim naglaskom na doprinos rješavanju ustanovljenog problema visokog udjela socijalno isključenih osobe s intelektualnim teškoćama.

Krajnji korisnici projekta su osobe s intelektualnim teškoćama, kao skupina koja će zbog ojačanih kapaciteta zaposlenika organizacija civilnog društva dobiti priliku za socijalnu uključenost čime će se povećati kvalitete njihovih života, a isto tako i članova njihovih obitelji, roditelja/skrbnika.

Ciljevi projekta su:

 1. Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva s područja 7 županija (Grad Zagreb, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Bordskoposavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska) za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala osoba s intelektualnim teškoćama
 2. Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s intelektualnim teškoćama u kriznim situacijama kroz mapiranje potreba osoba s intelektualnim teškoćama i usluga lokalne zajednice
 3. Ojačati kapacitet Centra za inkluzivne raden aktivnosti za učinkovitije financijsko upravljanje i prikupljanje sredstava te za rad s krajnim korisnicima kroz izradu digitalnog interaktivnog priručnika za podršku osobama s intelektualnim teškoćama

 

Postizanju ciljeva doprinosti se sljedećim aktivnostima:

Aktivnost 1: izobrazba  radnika Centra za inkluzivne rade aktivnosti u području financijskog upravljanja i u području prikupljanja sredstava

Aktivnosti 2: Edukacija zaposlenika organizacija civilnog društva za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala osoba s intelektualnim teškoćama

Aktivnost 3: Mapiranje potreba osoba s intelektualnim teškoćama kao članova lokalne zajednice i usluga koje im se pružaju na području Grada Zagreba u kriznim situacijama

Aktivnost 4: Izrada digitalnog interaktivnog priručnika za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u procesu uključivanja na tržište rada

 

Očekivani rezutati:

 • 1 radnik Centra za inkluzivne radne aktivnosti završio program formalnog obrazovanja u području financijskog upravljanja te će stečenim znanjima i vještinama doprinijeti učinkovitijem financijskom upravljanju
 • 2 radnika Centra za inkluzivne radne aktivnosti završila program izbobrazbe u području prikupljanja sredstava i te će stečenim znanjima i vještinama doprinijeti financijskoj održivosti CIRA-e
 • 20 zaposlenika organizacija civilnog društva osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Vještine komunikacije u radu s OIT“
 • 20 zaposlenika organizacija civilnog društva osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Planiranje i podrška OIT u kriznim situacijama“
 • 20 zaposlenika organizacija civilnog društva osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Radne aktivnosti uz podršku za OIT“
 • 20 zaposlenika organizacija civilnog društva osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Inkluzivno volontiranje uz podršku za OIT“
 • 20 zaposlenika organizacija civilnog društva osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Osobno usmjerena podrška radnog asistenta“
 • pripremljeni i oblikovani anketni upitnici za mapiranje potreba u lakorazumljivom formatu te anketirano 200 osoba s intelektualnim teškoćama s područja Grada Zagreba
 • metodom pretraživanja, osobnim, telefonskim i e mail kontaktom mapirane lokalne usluge u kriznim situacijama
 • analizirani, objedinjeni i javno objavljeni rezultati
 • izrađen i objavljen 1 digitalni interaktivni priručnik za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u lakorazumjivo obliku

 

Kontakt osoba za više informacija:

Marta Jalšovec, mag.polit.soc., voditeljca projekta

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

Bleiweisova 15, Zagreb

Tel: 01 561 99 11

e-mail: info@cira.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima:

www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za inkluzivne radne aktivnosti.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Centra za inkluzivne radne aktivnosti i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content